Motherboard Homepage

Even een stapje terug in ons gevecht tegen klimaatverandering

Filosoof René ten Bos ligt niet wakker van de teloorgang van de wereld.
19 februari 2017, 8:00am

Terug naar de middelbare school: weet je nog de geologische tijdperken? Het mioceen, het plioceen, het pleistoceen, het holoceen? Officieel leven we vandaag de dag nog in dat holoceen, maar wetenschappers wereldwijd stellen voor een einde te maken aan dat tijdperk en met een – voor de één iets meer dan voor de ander – terugwerkende kracht een nieuw geologisch tijdperk uit te roepen: het antropoceen. 'Anthropos' van mens, omdat in dit tijdperk de mens de grote geologische kracht is. Enter het broeikaseffect, smeltende gletsjers en klimaatmigratie.

Lees verder op Motherboard.