FYI.

This story is over 5 years old.

Slapende hersenen blijken in staat om wakkere taken uit te voeren

Nog even en we kunnen eindelijk alles in onze slaap leren.
15.9.14

Waar denken we aan als we slapen? Een deel ervan is zeker de afwezigheid van het denken zelf, afgesloten van de hectische bezigheid om constant met de omringende wereld te interacteren. Eindelijk afgesloten van de ontelbare prikkels waarmee we dagelijks 16 tot 18 uur per dag gedwongen mee geconfronteerd worden. Als we slapen mogen we dromen, we mogen zelfs slaapwandelen en  de koelkast leegroven, maar het is zeker een rijk van vredige duisternis.

Advertentie

Toch zijn we misschien niet zo vrij in onze slaapstand. Nieuw open access onderzoek dat gepubliceerd is in het Current Biology-journal omschrijft experimenten waarin bewusteloze testpersonen problemen werden voorgelegd, met het doel om te testen of de hersenen misschien responsief blijven – zelfs als de proefpersonen dit niet meer zijn (ze sliepen).

De resultaten lijken inderdaad aan te geven dat we niet zo afgesloten zijn als we eerst dachten. Aan de hand van EEG-scans van hersenactiviteit werd duidelijk dat de hersenen de gevraagde opdracht verwerkten en zelfs tot de correcte conclusie konden komen.

Het experiment begon terwijl de testpersonen wakker waren. Er werd hun een lijst woorden voorgelegd en ze werden gevraagd om op de knop in hun ene hand te drukken als het woord een dier was, of in de knop in hun andere hand als het woord een object was. Tijdens dit proces konden de onderzoekers de activiteit van de hersenen meten zodat ze het antwoord van het testsubject konden zien zonder dat ze op een knop drukten. Het ene deel van het brein flitste voor dier en het andere deel flitste voor object.

"Dit verklaart sommige dagelijkse ervaringen zoals onze gevoeligheid voor onze naam in onze slaap, of het specifieke geluid van onze wekker, in vergelijking tot een even luid maar minder relevant geluid," zei Sid Kouider, een cognitieve neurowetenschapper aan de Ecole Normale Superieure. "Als we slapen blijft ons brein verwerken wat er aan de hand is in onze omgeving en kan er zodoende ook relevant op reageren." In andere woorden: perceptie zonder bewustzijn.

Dit nieuwe onderzoek borduurt verder aan een groeiend onderzoeksgebied dat de mogelijkheden van het onbewuste brein demonstreert. Voorbeelden:  een onderzoek uit 2012 vond dat slapende hersenen in staat waren om nieuwe informatie te leren (verschillende geuren linken aan verschillende geluiden); een studie uit 1998 liet zien hoe slapende hersenen reageren op verschillende patronen van gerelateerde en niet gerelateerde woordparen; en een meta-analyse uit 2007 concludeerde dat het brein een significante hoeveelheid bewuste organisatie behoudt als het slaapt.

We moeten alle mogelijkheden van deze activiteit en potentiële activiteit overwegen. Als het er is, zijn we dan momenteel bruikbare tijd aan het weggooien? Terwijl alle interactie met het slapende brein automatisch moet blijven in plaats van uitvoerend (anders zou het geen slapend brein meer zijn, natuurlijk), sluit dit de mogelijkheid van slaap-leren niet uit. Kouider waarschuwt dat "onderzoek dat focust op hoe we voordeel uit onze slaaptijd kunnen halen, ook moet overwegen wat de bijkomende kosten zijn en of het überhaupt wel de moeite waard is."

Want onze slaap moet wel slaap blijven.