FYI.

This story is over 5 years old.

Planten beklimmen nu bergen om koelte op te zoeken

En als ze de top eenmaal bereiken, zullen ze verdwijnen.
16 augustus 2013, 1:47pm

Foto: Miguel Viera/Flickr

Niet heel lang geleden werd een onderzoek gepubliceerd waarin werd aangetoond dat zeedieren naar de polen migreren op zoek naar koeler water. Maar die migratie blijkt niet beperkt te zijn tot de zee. Wetenschappers van de University of Arizona hebben voor het eerst gedocumenteerd hoe bergplanten in het zuidwesten van de VS op zoek gaan naar andere grond om te groeien als antwoord op de stijgende temperaturen en toenemende droogte.

Sinds 1949 is de gemiddelde temperatuur in de Tuscon Basin elk decennium met 0.25°C toegenomen. Tegen het einde van deze eeuw wordt verwacht dat de temperatuur nog eens zo'n 3-6°C zal stijgen.

De veranderingen zijn met het blote oog makkelijk waar te nemen: "Zelfs een leek zou de veranderingen in begroeingshoogte herkennen ... die sinds de jaren 50 plaatsvonden. Je zou er je auto niet eens voor stilzetten. Grote, duidelijk aanwezige planten komen gewoon niet meer voor tot veel hogere hoogtes."

Foto: Wikipedia

De onderzoekers analyseerden 50 jaar aan data die verzameld is over de planten die op Mount Lemmon groeien. Ze kwamen er achter dat 75 procent van de planten hun "gebied aanzienlijk bergopwaarts hadden verplaatst." Sommige soorten worden nu tot 300 meter hoger gevonden dan in 1963.

Een interessant resultaat van het onderzoek was dat 60 procent van de planten nu op een smallere hoogteband leven dan eerst. Wat ik daarmee bedoel is dat de groei hoger begint, maar zich niet verder omhoog verplaatst. Slechts vier soorten groeien nu hoger dan eerst, en acht groeien er nu op een lagere maximale hoogte.

Behalve het bewijs voor de hypothese dat planten op grotere hoogtes gaan groeien, leverde het onderzoek ook aanwijzingen op dat de planten individueel anders reageerden op de temperatuursstijging. Ze bewegen zich niet als een ecologisch geheel, maar individueel, waardoor er nieuwe mengelingen ontstaan van verschillende planten.

Wat de migratie in de toekomst gaat betekenen voor de planten is nog niet helemaal duidelijk, maar de vooruitzichten zijn redelijk grimmig. "Als de klimaatsverwarming zich aan de modellen houdt," zegt hoofdonderzoeker Richard Brusca, "dan worden de planten die op de toppen van de bergen groeien - en de dieren die ervan afhankelijk zijn - zo over de top heen geduwd, waardoor ze zullen verdwijnen."