Identiteit

Het is bevestigd: vrouwen zijn hogere wezens

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het brein van mannen draait om zelfzucht, en dat van vrouwen juist om goedaardigheid.
Beeld via Shutterstock
Beeld via Shutterstock  

Je weet wel dat vrouwen over het algemeen genereuze godinnen zijn die alles doen om hun vrienden, familieleden of vreemden op straat te helpen, toch? En ook dat mannen dit allemaal niet echt doen? Een nieuw onderzoek van de Universiteit van Zürich heeft hiervoor een verklaring gevonden: het mannelijk brein beloont egoïstisch gedrag, terwijl dat van vrouwen juist vrijgevigheid prijst.

In een aantal gedragsexperimenten waarin deelnemers moesten kiezen of ze een geldbedrag wel of niet wilden delen met iemand anders, onderzochten neurowetenschappers welke delen van het brein actief werden bij het maken van enerzijds 'pro-sociale' (onzelfzuchtige) keuzes, en anderzijds egoïstische keuzes.

Advertentie

In een groep van 56 vrouwen en mannen vonden de onderzoekers dat het corpus striatum (waar het beloningssysteem zit en vanuit waar je zo'n heerlijk shotje dopamine toegediend krijgt bij 'juist' gedrag) veel actiever wordt bij vrouwen dan bij mannen wanneer ze pro-sociaal gedrag vertonen.

In vergelijking: bij mannen zorgt juist zelfzuchtig gedrag voor respons in het striatum. Met andere woorden, vrouwen worden beloond voor liefdadigheid, terwijl mannen worden beloond om klootzakken te zijn. Net als in het echte leven!

Wetenschappers deden een tweede experiment waarin ze het striatum met medicatie neutraliseerden waardoor het geen dopamine meer kon afgeven. Ze ondervonden dat vrouwen zich in deze situatie plotseling zelfzuchtiger begonnen te gedragen, en mannen juist genereuzer werden.

Dit was een verrassende uitkomst. In een persbericht zei hoofdonderzoeker Alexander Soutschek hierover dat de resultaten van het onderzoek "laten zien dat de hersenen van vrouwen en mannen vrijgevigheid ook op farmacologisch niveau anders verwerken." Hij vindt het belangrijk om hier verder onderzoek naar te doen en stelt bovendien dat het noodzakelijk is dat neurowetenschappers in hun onderzoek meer rekening moeten houden met verschillen tussen vrouwen en mannen.

Maar voordat alle kerels nu denken dat hun egoïstische gedrag niet hun schuld is en 'nu eenmaal aangeboren is' – het gevonden resultaat kan ook een culturele verklaring hebben in plaats van een biologische. Soutchek zei namelijk dat het onwaarschijnlijk is dat de verschillen tussen het vrouwen- en mannenbrein inherent bestaan, en dat verschillen eerder het gevolg zijn van diepgeworteld sociaal gedrag.

"Het belonings- en leersysteem in onze hersenen werken samen," zegt hij. "Empirische onderzoeken laten zien dat pro-sociaal gedrag bij meisjes enorm beloond wordt, wat er voor kan zorgen dat het beloningssysteem aanleert dat er erkenning komt voor hulp bieden, in plaats van voor zelfzuchtig gedrag.

"Met dit in ons achterhoofd kunnen we de genderverschillen die we hebben gezien in ons onderzoek het beste toeschrijven aan de verschillende culturele verwachtingen die we van vrouwen en mannen hebben."

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij onze zusters van vice.com