FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

Ja, er zijn nog mensen die geloven dat de aarde plat is

De leden van The Flat Earth Society vinden dat je niet zomaar moet aannemen dat onze wereld rond is.
Photo via The Flat Earth Society's Flickr

Foto eigendom van The Flat Earth Society van Flickr

In 1881 publiceerde de Engelse schrijver Samuel Rowbotham het 430 pagina's tellende boek Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe, waarin hij beweerde dat de aarde plat was. Ondanks het feit dat het honderddertig jaar later is en er veel bewijs bestaat dat de aarde bolvormig is, dient het werk van Rowbotham nog steeds als inspiratie voor het ontstaan van kleine groeperingen.

Advertentie

Na het overlijden van Rowbotham in 1884 richtte Lady Elizabeth Bound – die een bewonderaar was van het werk van Rowbotham – de Universal Zetetic Society op, met als doel het werk van de grootmeester voort te zetten. De organisatie baseerde het geloof grotendeels op de subjectieve lezing van de bijbel, maar verloorna de Eerste Wereldoorlog invloed – wat opheffing tot gevolg had.

Desondanks is het idee dat de aarde plaatvormig is niet compleet verdwenen. The Flat Earth Society is een moderne groepering die gewijd is aan de voortzetting van Rowbothams ideologie, en de leden proberen sceptici zoals ik te overtuigen. Omdat ik zeker wilde weten dat ze dit serieus bedoelen, nam ik via hun online forum contact op.

Foto eigendom van The Flat Earth Society

VICE: Hoi, kunnen jullie het concept achter The Flat Earth nog wat toelichten?
Mensen van het forum van The Flat Earth Society: Welkom! Onze groep zet het werk van Samuel Rowbotham voort. In zijn boek Zetetic Astronomy: Earth Not a Globe, demonstreert hij dat onze planeet plat is. Hij overleed 130 jaar geleden, maar zijn idee leeft voort. Net als hij baseren wij onze denkwijze op een methode die een alternatief is voor wetenschap, en stelt dat zintuiglijke waarnemingen belangrijker zijn dan wetenschappelijke theorieën. Door logische beredenering en ervaringsgegevens blijven wij van mening dat de aarde plat is.

Oké, maar hoe verklaar je het feit dat we niet dezelfde sterren kunnen zien afhankelijk van het halfrond waar we ons bevinden?
We weten allemaal dat een aantal sterren zichtbaar is vanaf het zuidelijk halfrond en niet vanaf het noordelijk halfrond, maar dat komt doordat er een elektromagnetische en optische versnelling door een etherische draaikolk is. We geloven in kosmische snelheid, alleen dan op een esoterische manier.

Advertentie

Als de aarde plat zou zijn en je zou twee zonnewijzers op twee verschillende plekken leggen, dan zouden ze dezelfde schaduw hebben. Toch?
Absoluut niet! Kijk naar je keukenvloer. Die is plat. Toch? Stel je voor dat er een lamp aan je plafond hangt en je zet een stok verticaal in de keuken. Als de stok loodrecht op je vloer staat, dan zal de lengte van de schaduw van de stok afhankelijk zijn van de positie van de stok.

Het is simpele driehoeksmeting, dat is ook zo bij een platte aarde. Dat bewijst dat de zon dichterbij is dan wat de wetenschappers nu aannemen.

Foto eigendom van The Flat Earth Society

Wat bedoel je? Hoe ver denk je dat de zon zich van ons bevindt?
De zon bevindt zich ongeveer vierduizend kilometer boven ons. [Er wordt ervan uitgegaan dat de afstand tussen de aarde en de zon ongeveer 150 miljoen kilometer is, red].

Als ik het voorbeeld van de keuken er weer even bij pak, dan is het moeilijk om de zon met een peertje te vergelijken, omdat het peertje veel kleiner is dan de keuken. En de zon is ongeveer 333000 keer zo groot is als de aarde.

Dat is onjuist. De zon en de maan hebben dezelfde afmetingen. Beide sterren hebben een diameter van 51 kilometer.

Hoe weet je dat zo zeker?
Wanneer je de zon observeert dan ligt die altijd tussen de Kreeftskeerkring en de Steenbokskeerkring, wat betekent dat de afstand minder dan 4800 kilometer is. Hoe kan je anders verklaren dat een ster – die volgens wetenschappers een diameter heeft van 1.392.000 kilometer – kan worden gezien tussen beide keerkringen? Het is gewoon een logische beredenering.

Advertentie

Foto eigendom van The Flat Earth Society

Als je door een telescoop kijkt, zie je dat iedere planeet of ster in het heelal rond is. Waarom zou de aarde een uitzondering zijn?
Je moet dingen niet altijd aannemen zoals ze lijken. Het is niet omdat iedere planeet rond lijkt dat de aarde dat dan ook is. Onze planeet is erg speciaal. Ten eerste is het bewoond. De oude Grieken dachten vroeger dat de aarde rond was, omdat zij geloofden dat ieder hemellichaam perfect rond was, dus ook de aarde. Ze hebben simpelweg hun beweringen versterkt door observatie.

Oké, maar dat bewijst niets. Zijn er ook andere ideeën die algemeen aanvaard zijn waarbij jullie denken dat ze onjuist zijn?
Ja, natuurlijk: de zon is een schijnwerper die schijnt en een bepaald gebied verlicht. Wanneer je je buiten die lichtstroom bevindt dan is het donker. Wanneer je kijkt naar een zonsondergang, dan is het gewoon de zon die stopt met schijnen voor jou.

We geloven ook dat de Noordpool gelegen is in het midden van de aarde, en buiten de grens van de aarde bevindt zich Antarctica. Jullie geloven dat dat het zuidelijkste continent is, maar het is eigenlijk een muur van ijs die zich om de aarde heen bevindt. De muur is vijftig meter hoog en houdt zwart water tegen, maar we weten nog niet wat zich achter de muur bevindt.

Ik begrijp het. Erg bedankt.