FYI.

This story is over 5 years old.

the vice guide to travel

The VICE Guide to the Balkans

In deze laatste aflevering van onze tocht door de Balkan worden we het tegenovergestelde van warm onthaald in het moslim-Staphorst van Bosnië.
18.1.12

Bosnië is het enige islamitische land in Europa. Voor de oorlog van de jaren '90 beoefenden de Bosniërs een gematigde vorm van de islam. Ze waren net zo moslim als de meeste Nederlanders christen. Deze vrijdagmoslims zijn nog steeds in de meerderheid in steden als Sarajevo en Tuzia, maar de driejarige aanval van de Serviërs en Kroaten slaagde er wel in de plattelandsmoslims tot extremere geloofsovertuiging te drijven. De overheden van de Arabische wereld waren maar al te blij met deze opleving van de islam en smeten geld richting de nieuwe moslimenclaves.

Er wordt gefluisterd dat er noord van Sarajevo een dorp ligt wat gesponsord wordt door Saudiarabië. De dorpelingen daar belijden de Wahhabi-vorm van islam, waarbij mannen volle baarden dragen en vrouwen volledig worden bedekt door niqaabs. Het is de Staphorst van Bosnië. Maar dan met wapens.