Honderden wetenschappers protesteerden dit weekend tegen Trump

Wetenschappers verdedigen hun werk tijdens de AAAS-bijeenkomst in Boston
21.2.17

Honderden wetenschappers en wetenschapsfanaten verzamelden zich zondag op het Copleyplein in Boston om steun te betuigen aan onderzoek, bewijs en feiten. Echte feiten en niet die van het alternatieve soort.

Wetenschappers hebben een nieuwe rol gekregen na de aanstelling van Donald Trump: ze moeten zich verzetten tegen anti-wetenschap. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association for the Advancement of Science (AAAS) stond het belang van contact tussen wetenschappers en het publiek en hun denkbeelden centraal. Veel van de aanwezige wetenschappers kozen ervoor om deel te nemen aan de demonstratie.

Advertentie

Verschillende wetenschappers met verschillende achtergronden en disciplines en mensen uit het publiek verzamelden zich tijdens The Stand Up for Science-demonstratie om op te komen tegen nep-bewijs.

"Wetenschappers zijn woedend omdat ze hun hele leven werken om de maatschappij te dienen en nu wordt hun werk bedreigd," zegt Lucky Tran, een wetenschapper die deelnam aan de demonstratie.

Foto door Kaleigh Rogers

In een maand tijd heeft president Trump het meerdere keren op de wetenschap gemunt. Dat doet hij op een subtiele manier, door bijvoorbeeld af te spreken met Robert Kennedy Jr., een belangrijke anti-vaxxer, en door een kabinet aan te stellen dat bijna volledig bestaat uit klimaatontkenners en -sceptici.

Maar de president heeft ook directe maatregelen uitgevoerd tegen de wetenschap, door bijvoorbeeld de mond te snoeren van onderzoekers van de overheid zodat ze geen informatie meer kunnen delen met het publiek. Ook de vaststelling van het immigratieverbod belemmert veel wetenschappers in hun werk en leidt ertoe dat gewaardeerde wetenschappers Amerika niet binnen konden komen.

"President Trump heeft veel mensen met een achtergrond in de anti-wetenschap aangewezen in zijn kabinet, wat overeenkomt met zijn persoonlijke houding tegenover wetenschap," vertelt Babara Del Castello, PhD-student Genetica aan de Universiteit van Georgia. "We demonstreren om het bestuur te laten weten dat dit niet stilletjes zo door kan gaan."

Advertentie

Santiago Correa, een PhD-student Biotechnologie, vertelt dat hij zich het meest zorgen maakt over het monddood maken van wetenschappers en dat spoorde hem aan om deel te nemen aan de demonstratie. "Het voelt alsof het vertrouwen tussen wetenschap en publiek in elkaar is gestort en daarom is het tijd voor wetenschappers om te beginnen met communiceren met het publiek."

Foto door Kaleigh Rogers

De vraag of wetenschappers een duidelijke houding moeten innemen over politieke zaken heeft de afgelopen paar weken voor debat gezorgd. Veel wetenschappers willen gewoon hun werk doen en de feiten voor zichzelf laten spreken, maar anderen zijn van mening dat ze zich er beter wel mee kunnen bemoeien.

"Je moet in de wetenschap, net zoals in de journalistiek, eerlijk en objectief zijn," vertelt Tran. "Maar de hoofdzaak mist nog in de discussie: wetenschappers wordt het zwijgen opgelegd, ze kunnen fysiek niet hun werk doen en de wetenschap als instituut wordt op deze manier in twijfel getrokken."

Het hele weekend is president Trump en zijn bestuur van invloed geweest op de bijeenkomst van het AAAS, een van de grootste wetenschapsbijeenkomsten ter wereld. Verwijzingen naar Trump – van grapjes tot bezorgde waarschuwingen – werden bij vrijwel iedere commissie gemaakt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst. Een lezing op zaterdagavond met de titel "Verdediging van wetenschap en haar integriteit in het Trump-tijdperk", werd zo druk bezocht dat de organisatoren een extra ruimte moesten regelen waar de discussie live werd uitgezonden.

Wetenschapshistoricus Naomi Oreskes roept alle wetenschappers op om op te komen voor wetenschap in een plenaire lezing op vrijdagavond. In haar oproep benadrukt ze de historische voorbeelden van wetenschappers die achter hun werk bleven staan, zelfs toen ze door de politiek werden belet. Hier gaat dan om wetenschappers die zich uitspraken tegen kernwapens of over de schadelijke gevolgen van roken.

"Wetenschap wordt niet gepolitiseerd omdat we te ver gaan," vertelt Oreskes in een druk auditorium, "Wetenschap wordt nu juist gepolitiseerd door mensen die niet blij zijn met de bevindingen."