FYI.

This story is over 5 years old.

VICE News

De kruisiging van Jezus op de Filipijnen

In San Fernando wordt elk jaar op Goede Vrijdag de kruisiging van Jezus nagespeeld — waarbij iemand met echte spijkers aan een echt houten kruis genageld wordt. VICE News was erbij.

Op Goede Vrijdag wordt op de Filipijnen het verhaal van de kruisiging van Jezus nogal letterlijk en expliciet nagespeeld. Het jaarlijkse ritueel in San Fernando — een stad zo'n tachtig kilometer ten noorden van Manilla — trekt honderden toeschouwers, en ziet er nogal filmisch uit; alleen is alles echt, van de Romeinse outfits tot de echte spijkers die in echte handen worden getimmerd.

Het evenement wordt al jarenlang gehouden, tot grote teleurstelling van de katholieke kerk, die zegt dat het ritueel een corrumpering van de boodschap van Christus is.

VICE News ging op Goede Vrijdag naar San Fernando om met de mensen te praten die deelnemen aan dit controversiële ritueel.