Eindelijk een klimaatrapport dat je oom ook wil lezen

Deze keer een spannend rapport met ongebruikelijke oplossingen.
12.4.17
vice-logo

Met een hovercraft grasland bewerken, een auto delen met de hele straat en CO2-belasting op klimaatvervuilende producten.

Het Quintel-rapport, geschreven door de stuurgroep 'Energie in Transitie' en de adviesraad van energie-intensieve ondernemingen in Nederland, probeert de toekomst van de Nederlandse energie-intensieve industrie te vertellen in een spannend verhaal, en dat is behoorlijk uniek in klimaatwereld.

Advertentie

Geen saai of droog rapport, maar een verhaal met een aangrijpende visie op het jaar 2030. Hierin dragen de schrijvers van Quintel acht nogal ongebruikelijke strategieën aan om de Nederlandse industrie te verduurzamen. De boodschap: "Nederland is in staat om tussen 2030 en 2050 de transitie te maken naar een vrijwel klimaatneutrale industrie."

Dit is voor het eerst. Een duidelijke visie voor een klimaatneutrale industrie ontbrak nog altijd, terwijl er al langer duurzame oplossingen bestaan voor alledaagse dingen, zoals een klimaatneutrale koffie of energieneutraal festival. Nog altijd wordt meer dan de helft van het Nederlandse energieverbruik opgeslorpt door de energie-intensieve industrie. En is het verantwoordelijk voor minstens eenderde van de CO2-uitstoot. Alle sectoren moeten in een paar decennia de CO2-uitstoot naar nul terugdringen, maar er is nog nauwelijks in kaart gebracht wat daar allemaal voor nodig is.

De auteurs hebben een compleet stappenplan uitgeschreven om de ideale transitie te bereiken in energieopwekking, transport, grondstoffengebruik, energiezuinig databeheer en landbouw.

Zo willen de schrijvers dat we in 2030 onze landbouwgronden veel beter benutten. Gras wordt een groente die voor een belangrijk deel mens en dier van eiwit voorziet. Een hovercraft zal het grasland bewerken, de boer maakt dan grassap waar hij alleen het eiwit uit hoeft te halen. Met deze nieuwe grasraffinage-techniek neemt de eiwitopbrengst van grasland met 300% toe.

Advertentie

De samenleving gaat elektrificeren: niemand heeft meer diesel of benzine nodig als alles op groene stroom draait. Oliemaatschappijen worden nu overbodig en gaan in de toekomst geen olie meer raffineren. In plaats daarvan gaan ze windmolenparken bouwen en exploiteren. Zo kunnen we al over 13 jaar een 'geëlektrificeerde samenleving' realiseren.

Met al deze windenergie kunnen we bijvoorbeeld datacenters en zelfrijdende auto's van stroom voorzien. Omdat de auto's autonoom zijn, lijkt het logische dat ze gedeeld gaan worden. Dit betekent dat er 90% minder auto's nodig zijn. De staalindustrie heeft dan minder afzet naar de auto-industrie, maar kan nu de grondstoffen voor windmolens leveren.

Het laatste hoofdstuk van het rapport eindigt met het idee om het gedrag van mensen te beïnvloeden met een nieuw belastingstelsel waarbij niet-duurzame producten zwaarder worden belast. "Leuker kunnen we het niet maken, wel duurzamer." Dit is volgens de schrijvers de enige methode om de consument over de streep te trekken om alle strategieën te gaan realiseren.

"Het verhaal is bedoeld om te worden doorverteld, aangevuld en verbeterd," aldus de schrijvers. Ze willen ons inspireren en daarmee uitdagen om zelf bij te dragen aan een klimaatneutrale samenleving. "Iedereen kan een eigen invulling geven aan het verhaal en nodigt uit om in overleg concrete stappen te gaan zetten."

Laten we samen zorgen dat dit verhaal geen fictie blijft, maar werkelijkheid wordt.