Alle wetten en presidentiële besluiten die Trump tot nu toe heeft getekend
politiek

Alle wetten en presidentiële besluiten die Trump tot nu toe heeft getekend

Een lopende lijst van wetten en regels die de Amerikaanse regering heeft doorgevoerd sinds Trump president is.
26 januari 2017, 11:48am

Deze lijst wordt per 1 februari niet meer geüpdatet. Kijk voor de laatste wetten en besluiten van Trump op VICE US.

_Dit artikel zal de komende tijd dagelijks worden aangevuld met de nieuwe decreten en wetsvoorstellen die Donald Trump heeft ondertekend. Lees hier meer dit project. _

30 januari

Presidentieel besluit 8: Terugdringen van federale regulering met een één-in-twee-uit-beleid, naast andere maatregelen

Wat houdt het in: Trump denkt, zoals veel Republikeinen, dat er ongelofelijk veel overlappende, overbodige, en zinloze federale regels zijn. Dus nu, elke keer dat een federaal agentschap een nieuwe regel voorstelt, kan het deze niet invoeren tot ze twee regels binnen hun vakgebied hebben geïdentificeerd die afgeschaft kunnen worden. (Zoals met de meeste van zijn besluiten, heeft Trump een uitzondering gemaakt voor het leger en nationale veiligheid, en is er een mogelijkheid tot uitzonderingen in het geval van een noodtoestand). De tekst van het besluit is nog niet beschikbaar voor inzage, maar volgens de berichten staan er ook nog andere maatregelen in om het aantal regels terug te dringen, zoals een jaarlijks limiet aan de kosten van nieuwe regulering – al is nog niet duidelijk hoe dat berekend zal worden. Schijnbaar zal het limiet voor de rest van het jaar 0 dollar zijn, wat betekent dat alle nieuwe regels die de komende maanden worden bedacht geen cent mogen kosten.

Wie worden erdoor getroffen: Trump beweert dat dit besluit het makkelijker zal maken voor kleine ondernemers om een bedrijf te beginnen of uit te breiden. Dat is waarschijnlijk waar – het aantal stappen dat een bedrijf moet ondernemen terugbrengen zal een behoorlijke hindernis voor het uitbreiden van alle bedrijven opheffen. Maar hoewel het goed mogelijk is dat er een aantal overbodige of verouderde regels zijn die weleens afgeschaft mogen worden, is dit een nogal lompe en onzorgvuldige manier om dat te doen.

28 januari

Presidentieel memorandum 11: [Aangaande de ontwikkeling van een] plan om de Islamitische Staat in Irak en Syrië te verslaan

Wat houdt het in: Dit besluit instrueert de relevante agentschappen om binnen dertig dagen een plan op te stellen om IS te verslaan. (Blijkbaar heeft Trump dus toch geen geheim masterplan klaarliggen om IS te verslaan). Het vraagt het leger ook om de zogenaamde "rules of engagement" te heroverwegen, en mogelijke beperkingen voorbij internationale wetgeving te identificeren voor hoe agressief het kan optreden.

Wie worden erdoor getroffen: Zolang het plan er nog niet is, nog niemand (de VS is uiteraard al betrokken bij meerdere operaties tegen IS, en die zullen ook doorgaan). Maar de bewoordingen van het memorandum in combinatie met Trumps onheilspellende opmerking "misschien krijgen we nog een kans" [om de olie van Irak in te pikken] van een paar dagen geleden, lijken aan te geven dat hij plannen heeft voor een veel agressievere interventie in Irak en Syrië.

Presidentieel memorandum 10: [Aangaande de] organisatie van de Nationale Veiligheidsraad en het Departement van Binnenlandse Veiligheid

Wat houdt het in: Dit memorandum gaat vooral over wijzigingen in de vergaderstructuren en protocollen van de Nationale Veiligheidsraad en het Departement van Binnenlandse Veiligheid, waardoor de interne werking van deze agentschappen iets veranderd. Volgens experts is de nieuwe structuur grotendeels een terugkeer naar hoe het was onder Bush. Maar in de tekst van het memorandum zit ook een provisie verstopt die stafchef Reince Priebus en topstrateeg Stephen Bannon een vaste stoel bij de vergaderingen van de Nationale Veiligheidsraad geeft, terwijl de voorzitter van de chefs van staven en de directeur van de nationale inlichtingendiensten nog maar af en toe welkom zijn. Zij hadden onder Bush en Obama een vaste plek bij de vergaderingen, maar zullen nu alleen de vergaderingen bijwonen waarbij hun "verantwoordelijkheden en expertise relevant zijn".

Wie worden erdoor getroffen: Op de korte termijn is dit alleen relevant voor de mensen die bij deze agentschappen werken. Maar het plekje in de Raad voor Bannon, die volgens sommige berichten een grote rol speelde bij het opstellen van de eerste golf van presidentiële decreten, heeft veel aandacht getrokken – aangezien het een teken aan de wand is van de macht die hij heeft in het Witte Huis. Wat dat verder betekent, zullen we moeten afwachten.

Presidentieel besluit 7: Ethische commitments door leden van de uitvoerende tak (van de regering)

Wat houdt het in: Dit besluit heeft betrekking op voormalige leden van de uitvoerende tak van de Amerikaanse regering die de lobbywereld ingaan, en andersom. Het stelt een aantal beperkingen in voor lobbyisten en regeringsleden; zo mogen voormalige lobbyisten die in de regering belanden twee jaar lang niets doen dat te maken heeft met hun oude lobbypraktijken, en mogen voormalige regeringsleden nooit geregistreerde lobbyisten worden voor een buitenlandse macht. Leden van de regering mogen ook geen giften aannemen van geregistreerde lobbyisten.

Wie worden erdoor getroffen: Lobbyisten en regeringsleden die onder één hoedje spelen, al stonden veel van deze regels al in een besluit van Obama uit 2009. Critici wijzen er ook op dat het besluit van Obama in sommige opzichten strenger was voor lobbyisten dan dit besluit van Trump, en zeggen dat dit besluit mogelijk zorgt voor meer 'schaduwlobbyisten', die zich op de grens van wat officieel als lobbyen wordt gezien begeven en zich niet als lobbyisten registreren.

27 januari

Presidentieel memorandum 9: Heropbouw van de Amerikaanse krijgsmacht

Wat houdt het in: Dit besluit instrueert het Pentagon om zijn capaciteiten te evalueren, en geeft minister van Defensie James Mattis de bevoegdheid om verschillende aspecten van de militaire paraatheid te evalueren. Dit is duidelijk bedoeld als een voorzet om het militaire budget te verhogen – hoewel het Congres de tak van de overheid is die de baas is over het budget. Het lijkt ook alsof het besluit het Pentagon vraagt om een nieuwe nationale-veiligheidsstrategie te ontwikkelen, wat volgens experts nogal vreemd is, omdat dit meestal niet de taak is van het Pentagon. (Al zou dit ook een voorbeeld kunnen zijn van nog een ongelukkig geformuleerd besluit.)

Wie worden erdoor getroffen: Het leger, dat mogelijk meer middelen krijgt, en hoe dan ook erachter moet proberen te komen wat Trump precies van ze wil. Als het militaire budget daadwerkelijk omhooggaat, zal de belastingbetaler daar op de een of andere manier voor opdraaien.

Presidentieel besluit 5: Het beschermen van de natie tegen het binnenkomen van  buitenlandse terroristen in de Verenigde Staten

Wat houdt het in: Dit vergaande besluit lijkt Trumps manier te zijn om zich te houden aan zijn campagnebelofte om "extreem strenge controles" in te voeren voor vluchtelingen, en stopt ook tijdelijk alle immigratie uit een aantal overwegend islamitische landen. Het stopt alle toelating van vluchtelingen voor 120 dagen; daarna zullen het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere overheidsinstanties nieuwe (nog ongespecificeerde) screeningmethodes ontwikkelen voor vluchtelingen. (Het is wellicht goed om op te merken dat de controles op dit moment al erg streng zijn.)

Syrische vluchtelingen worden voor onbepaalde tijd niet meer toegelaten tot de VS, omdat Trump gelooft dat ze "nadelig zijn voor de belangen van de Verenigde Staten." Het totaal aantal vluchtelingen dat in 2017 tot de VS wordt toegelaten is verlaagd van 110 duizend naar 50 duizend. Inwoners van Iran, Irak, Syrië en Soedan (en mogelijk Libië, Jemen en Somalië) mogen de VS negentig dagen niet in – daarna mogen ze alleen komen als hun eigen regeringen informatie delen met de VS over deze mogelijke bezoekers, wat sommige van deze landen waarschijnlijk niet zullen doen om uiteenlopende redenen.

Het decreet draagt de overheid ook op om "asielaanvragen van individuen op basis van geloofsvervolging prioriteit te geven," wat een concessie lijkt te zijn aan Trumps wens om wel christelijke vluchtelingen uit Syrië te blijven toelaten. Het besluit rechtvaardigt deze beslissingen door te stellen dat alle inwoners van deze landen mogelijk terroristen kunnen zijn, en de Trump-regering een tweede 11 september probeert te voorkomen – maar de terroristen van 11 september waren inwoners van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, en Libanon – die volgens dit decreet nog steeds welkom zijn.

Wie worden hierdoor getroffen: Vluchtelingen, natuurlijk, die nu nog langer in gevaar blijven omdat ze in ieder geval tijdelijk de VS niet meer in kunnen – vooral Syrische vluchtelingen belanden hierdoor in een bureaucratisch vagevuur. Maar gewone burgers uit landen als Iran die familie of vrienden in de VS hebben zullen hier ook onder lijden, aangezien ze nu hun naasten niet meer kunnen bezoeken. Veel Iraniërshebben banden met de VS en reizen regelmatig naar Amerika; de Iraanse actrice Taraneh Alidoosti had al aangekondigd dat ze niet naar de Academy Awards zou komen voordat Trump dit decreet ondertekende. Daarnaast is het voor mensen uit deze landen die permanent in de VS wonen niet duidelijk of ze nog hun thuisland kunnen bezoeken en daarna Amerika weer in komen. Al met al is dit een onmiddellijke en enorme inbreuk op de levens van duizenden gewone mensen. Trump en zijn medestanders stellen dat dit Amerika veiliger zal maken, maar vluchtelingen hebben in het verleden geen bedreiging voor de Amerikanen gevormd – en critici zeggen dat dit alleen maar terroristische aanvallen zal aanmoedigen.

Het decreet heeft veel kritiek gekregen omdat het een verkapt "moslimverbod" is, en CAIR is van plan om de Amerikaanse regering aan te klagen als protest. Velen stellen ook dat dit Islamitische Staat juist in de kaart speelt, aangezien de terroristische groepering nu de VS nog meer zal kunnen afschilderen als anti-moslim en dit kan framen als een "botsing der beschavingen" - een narratief dat ook gesteund wordt door veel mensen in het kabinet van Trump. Het is nog afwachten wat de nieuwe controles zullen zijn en in hoeverre die zullen verschillen van de oude procedures.

26 januari

Proclamatie 2: Nationale Schoolkeuzeweek 2017

Wat houdt het in: Slechts een week nadat hij zijn eigen inauguratiedag uitriep tot Nationale Dag van Patriottisme, heeft Trump nog een eenmalig evenement bedacht. Hij roept ouders op om "de educatieve mogelijkheden die beschikbaar zijn voor hun kinderen te evalueren" en beleidsmakers om maatregelen te overwegen "om de schoolkeuze uit te breiden voor miljoenen leerlingen." Helaas voor degenen die graag over dit soort dingen hadden nagedacht, is de Nationale Schoolkeuzeweek alweer bijna voorbij. Hij begon met terugwerkende kracht op 22 januari, en eindigt morgen op de 28e.

Wie worden hierdoor getroffen: Iedereen die graag nadenkt over schoolkeuze.

25 januari

Presidentieel besluit 4: Verbeteringen van de grensbeveiliging en immigratiepolitie (inclusief de constructie van een grote fysieke barrière op de zuidelijke grens)

Wat houdt dit in: Ja, dit is de beroemde muur. In het decreet stelt de Trump-administratie dat de Secure Fence Act van 2006, die destijds getekend werd door George W. Bush, het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid de macht geeft om de nodige infrastructuur te bouwen om de grenzen te bewaken. Trump heeft wel nog goedkeuring van het congres nodig om het project – dat tussen de 8 en 25 miljard dollar zal kosten – volledig te kunnen financieren, maar het decreet instrueert de relevante autoriteiten om alvast te kijken welke bestaande fondsen gebruikt kunnen worden voor de bouw van de muur. Het besluit roept ook op om onmiddellijk te beginnen met de planning, ontwerpen en bouw van de muur, en geeft de grensbewakingsorganen toestemming om zich op federaal grondgebied te begeven – wat wellicht helpt om bepaalde milieuwetten te omzeilen. Tot slot instrueert Trump de relevante instellingen ook nog om binnen zestig dagen bij hem terug te komen met een overzicht van alle federale hulpfondsen of subsidies die de Mexicaanse overheid de afgelopen vijf jaar van de VS heeft ontvangen. Dit kan het begin zijn van een poging om Mexico te dwingen om voor de muur te betalen, zoals Trump heeft beloofd. In het algemeen draagt het besluit de grensbewakingstroepen op om "alle wettelijke middelen te gebruiken om de zuidelijke grens van de natie te bewaken, om illegale immigratie naar de Verenigde Staten te voorkomen, en om vreemdelingen snel, consequent en humaan uit te zetten." Dat betekent dat er vijfduizend agenten bij de grenspatrouille zullen bijkomen, dat agenten van de staatspolitie en lokale politiekorpsen bevoegd zijn om op te treden als immigratieagenten, en dat er nieuwe detentiecentra geopend zullen worden. Trump beloofde in zijn verkiezingscampagne meer draconische maatregelen tegen illegale immigrantie; dit zijn ze dan.

Wie worden hierdoor getroffen: Als de bouw van de muur begint, zou dat wat banen in de bouwsector kunnen opleveren. Maar de effecten die het zal hebben op grensgemeenschappen zullen veel langduriger zijn dan dat – landeigenaren moeten mogelijk hun grond afstaan aan de overheid, de habitat van wilde dieren zou verwoest worden, en de verkoop van ladders zal waarschijnlijk flink omhoog schieten. Meer grenswachten betekent waarschijnlijk ook meer deportaties; hoe de overbelaste immigratierechtbanken van Amerika hiermee zullen omgaan moeten we nog maar zien.

**Presidentieel besluit 3: **Het verzekeren van de openbare veiligheid van de Verenigde Staten

Wat houdt dit in: Dit besluit instrueert de relevante autoriteiten om de geldstromen van federale fondsen naar zogenaamde "sanctuary cities" – steden die, in verschillende mate, niet samenwerken met immigratiediensten om mensen te deporteren – te onderzoeken, en te kijken hoe deze fondsen gestaakt kunnen worden in een poging om deze steden te dwingen om mee te werken aan het federale immigratiebeleid. Ook zullen er wekelijkse rapporten worden opgesteld en vrijgegeven waarin alle misdrijven die gepleegd zijn door vreemdelingen worden opgesomd, en de steden worden genoemd die zich niet houden aan de deportatiewetten. De relevante autoriteiten worden opgedragen om de deportatie te prioriteren van (in deze volgorde): immigranten die een misdrijf hebben gepleegd, immigranten die verdacht worden van een misdrijf, immigranten die misbruik hebben gemaakt van het uitkeringsstelsel, immigranten die zich niet hebben gehouden aan een terugkeerbevel, en ieder ander die wordt gezien als een bedreiging. Dat zijn een hele hoop mensen die mogelijk uitgezet worden. Het ministerie van Justitie wordt opgedragen om de middelen voor hun gerechtelijke vervolging beschikbaar te maken. Het decreet roept ook op tot het in kaart brengen van de immigratiestatus van alle gedetineerden in het land, en geeft aan dat de regering sancties zal opleggen aan andere landen die weigeren om burgers terug te nemen die door de VS gedeporteerd worden.

Wie worden hierdoor getroffen: Aangezien "sanctuary city" een vage en deels informele term is, is niet duidelijk welke criteria Trump zal gebruiken en welke geldstromen er gestopt zullen worden. Toch zijn er minstens 165 jurisdicties die hier mogelijk de dupe van worden; volgens een rapport zou alleen Denver al tot 175 miljoen dollar aan federale fondsen kunnen verliezen. Deze jurisdicties zullen moeten beslissen of ze het federale geld kunnen missen, of toch de feds illegale immigranten gaan laten deporteren, waarbij mogelijk gezinnen uit elkaar worden getrokken en gemeenschappen verscheurd. Sommige burgemeesters van liberale steden hebben beloofd dat hun steden 'sanctuaries' zullen blijven, en dat ze ongedocumenteerde immigranten blijven helpen. De mogelijke toename van deportaties zal ook gevolgen hebben voor aankomende onderhandelingen met andere landen – vooral die met Mexico.

24 januari

Presidentieel memorandum 8: Het voortzetten van de bouw van de Keystone XL Pipeline

Wat houdt dit in: Het oorspronkelijke plan, dat in 2008 op tafel kwam, was om via de Keystone XL pijplijn op een efficiënte manier honderdduizenden vaten Canadese olie naar de VS te transporteren. In november 2015 blies de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken John Kerry het project af — op dat moment was de pijplijn een mikpunt van protesten. Hij bepaalde dat het project niet zou leiden tot een waardevolle stijging op de banenmarkt, of een afname in de kosten van benzine. Zoals al werd verwacht is Trump echter van plan Keystone nieuw leven in te blazen. Dit bevel nodigt het bedrijf achter de pijplijn, TransCanada Corporation, uit om de aanvraag van het project opnieuw in te dienen voor een heroverweging, en instrueert het ministerie van Buitenlandse Zaken om het project snel opnieuw onder de loep te nemen— naar verluidt binnen 60 dagen, voor zover mogelijk.

Wie worden hierdoor getroffen: Als we aannemen dat het de bedoeling is Keystone goed te keuren, is dat een zegen voor TransCanada — een bedrijf dat haar aandelenkoers onlangs al zag stijgen. Milieuactivisten zullen waarschijnlijk proberen de bouw van de pijplijn te blokeren, samen met veel grondbezitters uit Nebraska die een oliepijplijn in hun achtertuin niet zien zitten. Mocht de bouw van de pijplijn doorgaan, dan zullen een paar duizend mensen een tijdelijke baan in de bouwsector kunnen krijgen, maar het kan tevens een negatief impact hebben op het milieu.

Presidentieel memorandum 7: Het voortzetten van de bouw van de Dakota Acces Pipeline

Wat houdt dit in: Het was de bedoeling dat de Dakota Access pijplijn dwars door het Sioux-reservaat Standing Rock zou komen te lopen. Dat plan stuitte op enorm veel verzet. Uiteindelijk besloot het Army Corps of Engineers het bedrijf achter de pijplijn, Energy Transfer Partners, daar geen toestemming voor te verlenen, waardoor de bouw werd geblokkeerd. Het Corps bracht een milieutechnische beoordeling uit, die leidde tot het overwegen van alternatieve routes. Trumps bevel instrueert het Corps deze beoordeling af te maken en zo snel mogelijk een andere route voor de pijplijn uit te stippelen. Met andere woorden: het gevecht is weer gaande.

Wie worden hierdoor getroffen: Het Corps zal moeten besluiten hoe het deze instructies op gaat volgen, maar de Sioux van Standing Rock zijn al bezig zich te verenigen om de pijplijn opnieuw te blokkeren, mocht dat nodig zijn. Het hernieuwde gevecht zal waarschijnlijk leiden tot rechtszaken, demonstraties en confrontaties. (Zelfs als de pijplijn wordt gebouwd heeft dat waarschijnlijk een verwaarloosbaar effect op de werkgelegenheid, energieveiligheid, en benzinekosten. Bewoners van Standing Rock zijn bezorgd dat de bouw zal leiden tot vervuiling van het water waar zij afhankelijk van zijn.)

Presidentieel memorandum 6: Het promoten van het gebruik van binnenlandse materialen bij de bouw en verbetering van binnenlandse pijplijnen

Wat houdt dit in: Dit bevel stelt dat de minister van Handel binnen 180 dagen met een plan moet komen om ervoor te zorgen dat er zo vaak mogelijk binnenlandse materialen worden gebruikt — de titel zegt het al. Op de korte termijn is het een symbolische steunbetuiging van de regering-Trump aan productiebedrijven uit de VS.

Wie worden hierdoor getroffen: Als het ministerie van Handel met een uitvoerbaar en praktisch plan komt, is dit waarschijnlijk goed nieuws voor allerlei productiebedrijven in de VS, zoals staalproducenten. Zelfs dan is het effect op de krimpende staalindustrie in Amerika afhankelijk van de verwezenlijking van de pijplijnen.

Presidentieel besluit 2: Het voortzetten van de milieucontroles op infrastructurele projecten met hoge prioriteit

Wat houdt dit in: Eigenlijk is dit Trumps manier om te zeggen dat de mensen die de impact van infrastructurele projecten op het milieu beoordelen, moeten opschieten. Het huidige controleproces is verankerd in de wet, dus het is niet duidelijk hoeveel mensen dit proces daadwerkelijk kunnen versnellen. Het is een teken dat de regering vastberaden is om alles dat het als onnodig of belastend beschouwt, te verminderen.

Wie worden hierdoor getroffen: Op dit moment zal het bevel alleen wat bureaucraten rond doen draven. Totdat zij besluiten wat binnen hun macht ligt, heeft dit bevel nog geen grote impact.

Presidentieel memorandum 5: Het voortzetten van de vergunnings- en beoordelingsprocessen voor binnenlandse productieprojecten

Wat houdt dit in: Net als het vorige bevel is dit gewoon Trump die de beoordelaars van grotere projecten vertelt dat ze een beetje moeten opschieten, voor zover de wet dat toelaat, als het aankomt op toestemming geven aan mensen om op te starten met projecten of nieuwe wegen in te slaan. Het overlapt deels met het vorige bevel, en heeft hetzelfde effect.

Wie worden hierdoor getroffen: Zie hierboven.

23 januari

Presidentieel memorandum 4: Het terugtrekken van de VS uit het Trans-Pacific Partnership (TTP)

Wat houdt dit in: Aangezien TTP nog niet in werking was en het waarschijnlijk niet zou zijn aangenomen in het Congres, verandert er in de praktijk vrij weinig. Toch maakt dit officieel een vrijhandelsverdrag ongedaan, waar al bijna tien jaar lang aan wordt gewerkt door de VS en elf andere grote economieën aan de andere kant van de Grote Oceaan. (Gezien de grote tegenstand tegen deal, en Hillary Clintons campagne ertegen, zou TTP er waarschijnlijk ook zonder Trump niet doorheen zijn gekomen.)

Wie worden hierdoor getroffen: Aangezien TTP nog niet van kracht was heeft dit op de korte termijn op niemand effect. De tegenstanders van TTP beargumenteren dat terugtrekking uit deze deal op de lange termijn banen in Amerika houdt, door het behoud van de bestaande internationale economische barrières naar het buitenland, terwijl voorstanders juist zeggen dat verloren banen kunnen worden gecompenseerd door nieuwe banen die de deal zou hebben gecreëerd, en dat de VS zo een nieuwe exportmarkt misloopt, evenals goedkope import. En dan is er nog het argument dat het afblazen van de TTP China, dat om onbekende redenen uit de deal stapte, de kans geeft om de handel in de regio te domineren en in de toekomst de regels te bepalen. Aangezien handelsdeals ongelofelijk ingewikkeld zijn — deze had betrekking op duizenden bepalingen — en het volledige effect vaak pas jaren na inwerkingtreding te merken zijn, zijn de binnenlandse effecten van de terugtrekking uit de deal nog onduidelijk.

Presidentieel memorandum 3: Het stopzetten van nieuwe [Federale] aanstellingen

Wat houdt dit in: Deze actie is bedoeld om een voorlopige stop te zetten op het aanstellen van nieuw personeel voor federale instanties, behalve degenen die betrokken zijn het bewaken van de nationale veiligheid. Tijdens zijn campagne beloofde Trump dit te doen om corruptie tegen te gaan, en federale instanties te verkleinen. (Op die manier zou corruptie moeilijker te verbergen moeten zijn.) Het stoppen met nieuw personeel werven is in het verleden voornamelijk gedaan om de uitgaven van de staat te verminderen. Maar een analyse van een aannamestop van het Government Accountability Office onder de presidenten Jimmy Carter en Ronald Reagan wees uit dat door het stopzetten van indienstnemingen de federale kosten juist stijgen, vanwege de onderbreking van het werkritme van instanties, wat leidt tot een afhankelijkheid van duurdere freelancers of parttime werknemers.

Wie worden hierdoor getroffen: Als je van plan was een baan te zoeken binnen de federale overheid, of al bezig was met het zoeken naar een baan, kan dit wel pijnlijk zijn. Als je op dit moment of in de nabije toekomst als freelancer voor de overheid werkt, of een tijdelijke baan krijgt, kan dit lucratieve opdrachten voor je opleveren, aangezien de staat wel zal proberen om de noodzakelijke verantwoordelijkheden te nemen — tenzij Trump en de Republikeinen de taken van de overheid verminderen, iets dat hij ook beloofde tijdens zijn campagne. Als je een gemiddelde burger bent heeft dit waarschijnlijk niet erg veel effect op je leven.

Presidentieel memorandum 2: Betreffende het [herinvoeren van het] "Mexico City" beleid

Wat houdt dit in: Het Mexico City-beleid verbiedt particuliere organisaties buiten Amerika, die gefinancierd worden door de staat, om abortussen aan te bieden of zelfs maar in gesprek te gaan met vrouwen en regelgevers over abortus. Dit strenge verbod geldt zelfs voor organisaties die de staatsfinanciering die ze krijgen niet eens gebruiken om abortusgerelateerde activiteiten te bekostigen. De regel werd voor het eerst ingevoerd door president Reagan in 1984, tijdens een conferentie in Mexico City (vandaar de naam). De regel werd afgeschaft door iedere Democraat en hersteld door iedere Republikein die het Witte Huis betrad.

Wie wordt hierdoor getroffen: Dit heeft niet alleen effect op organisaties binnen de Amerikaanse grenzen, maar het dwingt sommige groepen om de manier waarop zij op andere continenten opereren te veranderen of anders financiering van de Verenigde Staten te weigeren. Uit onderzoeken blijkt dat de regel vaak resulteert in een algehele verminderde toegang tot zorg voor vrouwen in landen die steun van de Verenigde Staten krijgen. Historisch gezien stijgt het aantal onveilige arbortussen in sub-saharisch Afrika gigantisch, en het kan in andere landen ook een afschrikwekkend effect hebben op de publiekelijke opinie over abortussen.

20 januari

Presidentieel besluit 1: De economische lasten van de Patiëntbescherming en Affordable Care Act beperken terwijl het in afwachting van terugtrekking is

Wat houdt dit in: Trumps eerste uitvoeringsbesluit was een dappere stap om Obamacare op brede maar toch onduidelijke manieren te blokkeren. Het haastige besluit geeft alle relevante federale instanties de macht om de uitvoering van belangrijke regels van de Affordable Care Act die onder hun jurisdictie vallen te "verwerpen, uit te stellen, er ontheffing van te geven of te vertragen" wanneer die instanties geloven dat deze regels financiële lasten leggen op henzelf of individuen. Het besluit zet agentschappen ook aan om een "vrije en open markt in binnenlandse commercie" aan te moedigen op het gebied van verzekeringen, en zoveel mogelijk flexibiliteit aan individuele staten te geven als mogelijk is.

Wie wordt hierdoor getroffen: Dit bevel is vaag verwoord, en een hoop van de regels van Obamacare zijn in de wet vastgelegd. Die wetten kan een president niet zomaar veranderen wanneer hij wil. Maar sommige commentatoren speculeren dat het kan leiden tot een vermindering van de controle op de verplichting om een zorgverzekering te hebben — als minder mensen een zorgverzekering nemen, kan de verzekeringsmarkt minder stabiel worden.

Senaatwetsvoorstel 81: Een wetsvoorstel waardoor er een uitzondering komt op de regel dat een officier in het leger zeven jaar buiten dienst moet zijn geweest voor hij of zij mag aantreden als minister van Defensie.

Wat houdt dit in: De eerste wet die Trump ondertekende als president doet precies wat-ie zegt. Trump had de gepensioneerde generaal James "Mad Dog" Mattis als minister van Defensie aangedragen, maar Mattis zat tot 2013 in het leger — volgens de wet moeten militairen minstens zeven jaar buiten dienst zijn geweest voor ze minister van Defensie kunnen worden. Het Congres heeft die eis voor deze ene keer verworpen.

Wie wordt hierdoor getroffen: Dit betekent dat Mattis in het kabinet van Trump komt — hij werd, bijna unaniem, toegelaten, op dezelfde dag dat de president het wetsvoorstel tekende. Mattis is het op veel punten niet met Trump eens, en sommige mensen hopen dat hij Trumps impulsen een beetje in bedwang kan houden.

Proclamatie 1: Het invoeren van een Nationale Dag van __Patriottisme

Wat houdt dit in: Hoewel het Congres eerst een wetsvoorstel moet goedkeuren om een nieuwe federale feestdag in te voeren, kan de president eenzijdig een dag speciaal verklaren om wat voor reden dan ook — afgelopen jaar kondigde Barack Obama meerdere dagen van rouw en herinnering af ter ere van de vijftiende herdenkingsdag van 9/11. Update: Het was niet duidelijk welke dag het zou worden toen Trump deze verklaring tekende, maar het blijkt dat het 20 januari was, dus je hebt 'm al gemist.

Wie worden hierdoor getroffen: Amerikanen krijgen geen vrije dag, maar als ze willen kunnen ze op deze dag extra vaderlandslievend zijn.

Presidentieel memorandum 1: [Betreffende regelgevende processen] voor de leiders van uitvoerende departementen en instanties

Wat houdt het in: Deze vaag getitelde akte, die openbaar werd gemaakt in een memo van de chief-of-staff van het Witte Huis, Reince Priebus, stekt dat alle nieuwe regels en reglementen voor beoordeling worden voorgelegd aan de door Trump aangewezen persoon binnen dit agentschap. Eerder ingevoerde regelgevingen die nog niet zijn overgenomen in het Federale Register — de bewaarplaats van deze regels — moeten worden teruggetrokken voor nieuwe beoordeling. De regels die al zijn aangenomen maar nog niet in uitvoering zijn moeten voor zestig dagen geschorst worden om beoordeeld te kunnen worden. Kort gezegd, alle regels uit de laatste periode van Obama worden vastgezet en teruggetrokken zodat ze beoordeeld kunnen worden door een door Trump aangewezen persoon.

Wie wordt hierdoor getroffen: Dit is vrij normaal — Obama deed in 2009 hetzelfde.