Chinees kindje in wit pakje
Foto van Xunbin Pan via Stocksy

FYI.

This story is over 5 years old.

Identiteit

Wat gebeurde er met de dertig miljoen verdwenen meisjes in China?

Door de Chinese eenkindpolitiek zijn er miljoenen meisjes in China 'zoekgeraakt', en de verhoudingen tussen mannen en vrouwen is daardoor scheefgegroeid.

De afgelopen jaren is er veel geschreven over de scheve genderverhoudingen in China. Experts schatten dat China's voormalige eenkindpolitiek ertoe geleid heeft dat er zo'n dertig tot zestig miljoen meisjes 'missen' in de huidige populatie. In 2010 werden er 118 jongetjes geboren op 100 meisjes. Het wereldwijde gemiddelde is juist 105 meisjes op 100 jongetjes. Dat riep bij geschokte economen en sociologen twee belangrijke vragen op: wat is er gebeurd met deze 'zoekgeraakte meisjes'? En wat gebeurt er met het dichtstbevolkte land ter wereld als er zo'n scheve genderverhouding is?

Advertentie

Volgens een onderzoek dat China Quarterly publiceerde, zijn deze cijfers juist nogal overdreven. "Mensen denken dat China dertig miljoen meisjes mist. Alsof alle inwoners van Californië plotsklaps zijn verdwenen," vertelt John Kennedy, universitair hoogleraar politicologie aan de universiteit van Kansas en een van de onderzoekers, in een persverklaring.

Kennedy werkte voor het onderzoek samen met Shi Yaojiang van de Shaanxi Normal University. Ze raakten voor het eerst geïnteresseerd in de 'verdwenen meisjes' en scheve sekseverhouding van China toen ze een boer in het noorden van Shaanxi tegenkwamen in de jaren negentig. Hij stelde zijn oudste dochter en jongere zoon voor, "maar stelde de middelste dochter voor met een dikke knipoog, alsof ze niet echt bestond." (De eenkindpolitiek was toen wel al aangepast. Families mochten toen wel een tweede kind krijgen als het eerste kind een meisje was). Blijkbaar waren het oudste en jongste kind wel geregistreerd bij de overheid; de middelste dochter niet. Kennedy en Shi vroegen zich daarom af of er misschien meer kinderen waren die wel bestonden, maar niet geregistreerd stonden bij de overheid. Om daarachter te komen, doken de onderzoekers in de registers van Chinese statistische jaarboeken en bekeken de bevolkingstellingen van 1982, 1990, 2000 en 2010. Om het precieze aantal ontbrekende vrouwen te berekenen, vergeleken ze het aantal kinderen dat geboren was in 1990 met het aantal 20-jarigen in 2010.

Advertentie

"De gegevens laten zien dat de ongeregistreerde meisjes in 1996 en na 2000 geen uitzonderlijke gevallen waren, maar eerder onderdeel uitmaakten van een wijdverspreid fenomeen. Veel vrouwelijke (en mannelijke) geboortes op het Chinese platteland werden niet gemeld," concludeert het onderzoek. "In de data zien we een scherpe toename van geregistreerde meisjes boven de tien jaar en in het specifiek van meisjes van vijftien. Veel jonge vrouwen waren tot hun tienerjaren dus niet geregistreerd bij de overheid."

De onderzoekers schatten dat er tussen 1990 en 2010 in plaats van dertig eerder zo'n vijftien miljoen meisjes ontbraken. Sterfgevallen en internationale adopties zijn daar zelfs al in meegeteld. Ongeveer elf miljoen meisjes waren simpelweg niet geregistreerd. Dat betekent dat er dus ongeveer vier miljoen meisjes daadwerkelijk zijn vermoord als baby (zeven procent) of geaborteerd op basis van hun geslacht (twintig procent).

Een van de redenen dat zo veel meisjes niet of later geregistreerd konden blijven, was dat de lokale overheden vaak de mogelijkheden of zin niet hadden om het gezinsplanningsbeleid streng door te voeren.

Maar als het wel werd ontdekt, liepen families met meer dan één kind het risico op een boete of een andere straf. Om straffen te ontlopen gingen sommige families over op abortus of kindermoord (waarbij een babymeisje simpelweg niet verzorgd werd waardoor ze binnen jaar stierf). Eerder onderzoek suggereerde dat 8,5 miljoen meisjes, geboren tussen 1980 en 2000, op deze manier daadwerkelijk verdwenen. Andere onderzoekers denken dat die aantallen veel hoger liggen.

In 2015, stapte China van de eenkindpolitiek af. "In de traditie," schrijven de onderzoekers, "worden dochters in de 'andere families geboren'. Daarom hebben families, zeker op het platteland, geen economische of sociale redenen om een dochter te krijgen." Maar als zoveel families hun dochters verbergen, dan zijn deze meisjes misschien toch "toch meer waard geworden."

-

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.