FYI.

This story is over 5 years old.

Identiteit

Voor vrouwen in de tech ‘hoort’ seksuele intimidatie nu eenmaal bij het werk

60 procent van de vrouwen in Silicon Valley heeft te maken gehad met seksuele intimidatie. We spraken met een ingewijde uit de tech-industrie, om te begrijpen waarom geslachtsongelijkheid zo welig tiert in deze sector.
Foto door Simone Becchetti via Stocksy
Foto door Simone Becchetti via Stocksy 

Onderzoek uit 2016 toont aan dat 60 procent van de vrouwen die in de tech-industrie in Silicon Valley werkt, ervaringen heeft met seksuele intimidatie. Van de vrouwen die voor dit onderzoek – dat 'Elephants in the Valley' heet – werden geïnterviewd, was een onthutsende 90 procent "getuige geweest van seksistisch gedrag op meetings met verblijf, of tijdens bedrijfsconferenties.'' In andere gevallen was het seksisme waar vrouwen mee geconfronteerd minder direct: 88 procent van de ondervraagden zei bijvoorbeeld te hebben meegemaakt dat cliënten of collega's een vraag aan een mannelijke collega richtten, in plaats van aan hen. Vrouwen maken maar een disproportioneel klein deel uit van het totaal aantal werknemers in de tech, en dat aantal is ook nog eens aan het afnemen. Begin 2015 bracht The Huffington Post verslag uit van een onderzoek dat werd uitgevoerd door de American Association of University Women, waaruit bleek dat het "percentage van door vrouwen uitgevoerde computerbanen in de afgelopen 23 jaar minder geworden is." Wanneer we dit vergelijken met de meldingen van ongelijkheid en intimidatie in the tech-industrie, mag het duidelijk zijn dat seksisme hoogtij viert in de tech-wereld, zoals in vrijwel elke bedrijfstak die door mannen gedomineerd wordt het geval is. Het feit dat de tech-industrie voor het overgrote deel uit mannen bestaat, betekent overigens niet dat vrouwen niet over het vermogen of interesse beschikken om in deze sector te werken. Amelie is cyberveiligheidsprofessional voor de Amerikaanse overheid; voorheen werkte ze voor een internationaal mediaconglomeraat. Als transvrouw heeft zij een uniek perspectief op de genderdynamiek in de tech-industrie. Sinds ze lichamelijk van man naar vrouw transformeerde, zegt Amelie een opvallend verschil te hebben opgemerkt in de manier waarop haar collega's zich naar haar toe gedragen. "Er is me door mannen verteld dat ik te agressief en intimiderend ben,'' legt ze uit, en voegt hieraan toe dat deze kritiek ironisch is. Haar mannelijke collega's zijn namelijk zelf buitengewoon agressief. Amelie is een senior werknemer, en nog steeds merkt ze dat ze gevraagd wordt om broodjes te halen, kopietjes te maken, en aantekeningen te maken tijdens kleine groepsprojecten – normaal gesproken taken die uitgevoerd worden door werknemers die lager in de bedrijfshiërarchie staan. "Als vrouw wordt er vaak door me heen gepraat," zegt ze, en ze legt uit dat mannen haar opzettelijk negeren. Ook heeft ze meegemaakt dat mannelijke collega's haar "onderwerpen mansplainen waar ik gespecialiseerd in ben." Ze vertelt dat dit afgelopen week nog gebeurde, tijdens een vergadering.

Advertentie

"Als vrouw wordt er vaak door me heen gepraat."

Ondanks dat er slechts een handjevol vrouwelijke leiders in de tech-industrie is, wordt er ''weinig gedaan om vrouwen zich verder te laten ontwikkelen, omdat er ook zo weinig vrouwelijke rolmodellen of mentors zijn,'' legt Amelie uit. ''Als je naar een panel over genderdiversiteit gaat, zie je altijd dezelfde vier of vijf gezichten, alsof er echt helemaal niemand anders is.'' Op twee hackerconventies, Blackhat en DefCon, waren er speciale verzoeken voor diverse sprekers en kranten, maar het selectiepanel wees de meerderheid van de voorstellen van vrouwen en lhbt'ers opvallend genoeg af. ''Een aantal van ons heeft heel veel suggesties gedaan, maar al die suggesties werden uiteindelijk afgewezen," vertelt ze. Om uit te leggen hoe het kan dat de tech-industrie met mannen overstelpt is geraakt, maakt Amelie de vergelijking met de academische wereld in vroegere tijden. Ze was student aan een van de absolute topuniversiteiten van de Verenigde Staten op het gebied van tech en computerengineering. ''Onder de eerstejaars computerengineering bevonden zich minder dan zes vrouwen,'' zegt Amelie. Ze legt uit dat dit onderdeel is van het systematische seksisme dat vrouwen uiteindelijk ontmoedigt, en ze ervan weerhoudt massaal de techniek in te gaan. ''Je kan je werk al 30 jaar doen,'' zegt ze, ''maar zorg ervoor dat die omgeving voor meer dan 75 procent uit mannen bestaat en na verloop van tijd blijven de statistieken en het personeelsverloop hetzelfde.'' Volgens Amelie is de industrie besmet met seksisme, zowel omdat het genderongelijkheid in de bredere, culturele zin weerspiegelt en vanwege de 'meerderheidsregel'. Als één groep significant groter is dan de ander, dan wordt een cultuur die de voorkeur geeft aan de meerderheid als acceptabel en zelfs normaal beschouwd, zelfs als – zoals het geval is in de tech-industrie – de omstandigheden openlijk grimmig en kwetsend zijn. ''Seksistische grappen op de werkvloer worden getolereerd, omdat er geen kritische massa is die dat soort opmerkingen corrigeert."

''Seksistische grappen op de werkvloer worden getolereerd, omdat er geen kritische massa is die dat soort opmerkingen corrigeert."

Afgezien van het feit dat het je recht is om niet seksueel geïntimideerd te worden op de werkvloer, is het uiteindelijk ook in het belang van de tech-industrie om een eind te maken aan mannelijke dominantie. ''Het proces van beslissingen die gemaakt worden door vrouwen zou aanzienlijk meer gewaardeerd moeten worden in de tech,'' zegt Amelie. ''Het zorgt voor inclusiviteit en diversiteit, wat uiteindelijk weer leidt tot betere oplossingen – zowel op technisch vlak als op andere vlakken."