FYI.

This story is over 5 years old.

​Taalnazi’s blijken vaak bepaalde negatieve karaktereigenschappen te delen

Er is een bepaald type mens dat haastig getypte emails erg slecht trekt.
4.4.16

Met de komst van social media zien we steeds vaker spelfouten voorbijkomen. Ik heb ze eigenlijk altijd al irritant gevonden en dat is er niet veel beter op geworden sinds ik Nederlands ben gaan studeren. Dt-fouten zijn nog tot daaraan toe, maar wanneer iemand 'me' typt in plaats van 'mijn', 'tog' in plaats van 'toch', of zelfs 'is' in plaats van 'eens', dan huil ik een beetje vanbinnen.

Ik ben niet de enige bij wie heftige emoties worden opgeroepen na het zien van zulke taalkundige misbaksels (er is zelfs een Facebookgroep voor), maar niet iedereen weet deze voor zich te houden: de zogenaamde taalnazi's (of grammar nazis) voelen zich namelijk geroepen iedere online grammaticafout op te sporen en eloquent af te straffen. Nu blijkt dat deze groep mensen nog meer met elkaar gemeen hebben naast razendsnelle vingers en een onuitputtelijke haat, namelijk hun persoonlijkheid.

Advertentie

Dit is gebleken uit onderzoek naar de karaktereigenschappen van mensen die zich opwinden over (online) grammatica- en typfouten.

Tijdens het onderzoek, uitgevoerd door Julie Boland en Robin Queen van de universiteit van Michigan, werden 83 Engelstaligen gevraagd een tekst te beoordelen. De deelnemers waren gevonden via Amazon's Mechanical Turk – een soort online marktplaats voor onderzoekers en potentiele proefpersonen – en zij kregen voor hun deelname 1 dollar.

Het experiment begon met een test om de persoonlijkheid van de proefpersonen vast te stellen, en werd er gevraagd naar leeftijd, geslacht en andere persoonskenmerken. Daarna moesten zij zich voorstellen dat ze op zoek waren naar een nieuwe huisgenoot en daarvoor een advertentie hadden geplaatst. Zij kregen verschillende reacties op die advertentie te lezen. De onderzoekers hadden daarvoor verschillende e-mails opgesteld, waarvan sommige een aantal typ- en grammaticafouten bevatten.

Een van de 'reacties', opgesteld door de onderzoekers. Beeld: PLOS one

De onderzoekers maakten onderscheid in het soort taalfouten, omdat eerder is bewezen dat deze verschillende reacties kunnen oproepen. Simpele typfouten, zoals teh in plaats van the, werden meestal gewijd aan haastig of klunzig typen, maar wanneer iemand grammaticafouten als to in plaats van too maakt, worden zij vaak gezien als "onintelligent of onbetrouwbaar," zo schrijven de onderzoekers.

"Wanneer we elektronisch interacteren met mensen die we niet kennen, zijn de effecten van grammaticale fouten mogelijk sterker vanwege het gebrek aan contextuele informatie die er wel is bij face-to-face interactie," zo schrijven zij.

Advertentie

De grammaticafouten die je online maakt kunnen dus het beeld dat anderen van je hebben beïnvloeden, maar uit dit nieuwe onderzoek is gebleken dat de mate waarin jij je stoort aan andermans fouten ook veel zegt over je eigen persoonlijkheid. Zo blijken vooral introverte mensen typfouten absoluut niet te waarderen. Correcte teksten waarderen zij daarentegen juist wel heel erg. Extraverten maakt het allemaal niet zoveel uit.

Introverten en extraverten beoordelen e-mails met en zonder typfouten. Beeld: Boland/PLoS One.

Ook bleek dat mensen die sowieso al moeilijk in de omgang ("less agreeable") waren het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of er wel of geen grammaticafouten in een tekst staan: ook al is het effect van grammaticale fouten vrij groot, zijn los daarvan al niet erg enthousiast over hun fictieve potentiële huisgenoot.

Moeilijke en minder moeilijke mensen beoordelen e-mails van hun fictieve potentiële huisgenoot. Beeld: Boland/PLoS One.

Daarnaast blijken "gewetensvolle" mensen e-mails zonder typfouten heel erg te waarderen (deze gaven ze deze een score van 4,5), en zijn ze niet wild van een e-mail die wel vol staat met typfouten (deze gaven ze een score van 4).

In tegenstelling tot de eerdere onderzoeken die Boland en Queen aanhalen, blijkt uit dit onderzoek dat mensen typfouten eigenlijk veel erger vinden dan grammaticafouten. De schade die je aanricht met een fout ("estimate cost per error") is gemiddeld veel hoger bij typfouten dan bij grammaticafouten. Ze schrijven dat dit mogelijkheid komt doordat typfouten de leesbaarheid van een tekst moeilijker maakt, terwijl dat bij grammaticafouten meestal meevalt.

Zelf kan ik mij ook voorstellen dat je niet enthousiast wordt van een e-mail vol typfouten van iemand die probeert je toekomstige huisgenoot te worden. Niet zozeer omdat het de leesbaarheid zou beïnvloeden, maar vooral omdat diegene waarschijnlijk heel haastig een e-mail in elkaar heeft geknutseld, waardoor de kandidaat ook niet bijster enthousiast lijkt om jouw huisgenoot te worden.

Desondanks zou ik bijna alle typ- en grammaticafouten kunnen vergeven – tenzij iemand 'me', 'tog' of 'is' schrijft. Dat zijn noch typfouten, noch grammaticafouten en ik heb geen flauw idee hoe je het presteert zoiets lelijks te produceren. In dat geval maak je bij mij geen schijn van kans als fictieve potentiële toekomstige huisgenoot en laat ik je liever wegteren onder een digitale brug.