FYI.

This story is over 5 years old.

Tech

Volgens onderzoek kan Californië in 2050 compleet op groene energie draaien

“Ik weet dat het mogelijk is!” aldus professor Mark Z. Jacobson.

Californië als geheel kan – en zal – binnen enkele decennia 100 procent van zijn energie uit wind, water en zon halen, volgens een professor aan Stanford University, die zojuist een uitgebreid rapport uit heeft gebracht waarin het energiepotentieel van de staat uitgetekend wordt.

"Er is een kans van 95 procent dat Californië honderd procent van schone energie voorzien wordt in 2050," vertelt Mark Z. Jacobson me in een telefooninterview.

Advertentie

Jacobson is professor civiele- en milieutechniek aan Stanford, en de hoofdauteur van een nieuw paper dat verscheen in het tijdschrift Energy. Het artikel laat zien hoe de Golden State aan zijn volledige energievraag kan voldoen door middel van windturbines, zonnepanelen, getijdenenergie, hydro-elektrische dammen en geothermische energie. Er zullen dan halverwege deze eeuw geen fossiele brandstoffen of kernenergie meer nodig zijn om Californië van stroom te voorzien. Jacobson liet al eerder zien hoe je hetzelfde zou kunnen doen voor de hele wereld.

Het voorstel van de auteurs is om in Californië een "lange-termijn duurzame energie infrastructuur aan te leggen die 100% van de energie in alle sectoren (elektriciteit, transport, verwarming/verkoeling en industrie) kan genereren, waarmee een zo groot mogelijk reductie in luchtvervuiling, watervervuiling en broeikasgassenuitstoot plaats zou vinden."

Dat plan omvat flinke aantallen aan duurzame energiegeneratoren: vijftien miljoen zonne-installaties voor op daken, 25.000 windturbines, 1200 grootschalige 100 MW zonne-installaties, 75 geothermische installaties, 5000 golfinstallaties en 3400 getijden-installaties. Het plan noodzaakt ook een verbetering in energie-efficiëntie en het construeren van een slimmer netwerk.

Met al het bovenstaande kan volgens Jacobson de gehele energievoorziening van Californië geregeld worden, zelfs als de staat in de toekomst een grotere bevolking en energievraag krijgt. De staat zou 55% op zonne-energie draaien en 35% op windenergie. Kool, gas en kernenergie zouden hiermee compleet buiten spel gezet worden.

Advertentie

Afbeelding: Jacobsen, Energy

De benodigde investering van de transitie naar 603 gigawatt aan schone energie zal ongeveer 1,1 triljoen dollar zijn – dat klinkt als een enorm bedrag, tot je de economische voordelen bekijkt. De auteurs geven aan dat het plan zich in zeven jaar terug zal betalen, dankzij een reductie in luchtvervuiling, nieuwe banen, kostenbesparingen op fossiele brandstoffen en een verzachting van klimaatimpact.

Volgens de berekeningen van de auteur zouden jaarlijks 12.500 doden aan luchtvervuiling voorkomen kunnen worden, als Californië op schone energie zou draaien. Daarnaast zouden er 103 miljard dollar aan zorgkosten bespaard kunnen worden. De 220.000 nieuwe cleantech banen (netto, de berekening houdt rekening met het aantal banen die verloren gaan in de fossiele brandstoffen) zouden elk jaar twaalf miljard brengen. Uiteindelijk zullen de emissiereducties gevolgen van klimaatverandering zoals kusterosie verminderen, en daarmee 48 miljard dollar besparen.

"Ik denk dat de meest interessante ontdekking is dat het plan de sociale kosten gerelateerd aan klimaatverandering en luchtvervuiling met 150 miljard dollar per jaar zal verminderen, en met die besparing de nieuwe energievoorziening in zeven jaar terug verdiend kan worden," zegt coauteur Mark Delucchi in een statement. Een ander voordeel: Het plan zou ook niet zoveel vastgoed in beslag nemen.

"Er zijn geen technologische en economische beperkingen," zegt Jacobson, "Het is een kwestie van politieke bereidwilligheid."

Advertentie

En daarin ligt het obstakel. Critici noemden de vorige plannen van Jacobson onpraktisch – hij ontwierp ook blauwdrukken voor een wereldwijde energietransitie, en een gelijksoortig plan voor de staat New York – en sommigen zullen ongetwijfeld zijn werk wegwuiven als utopisch gebrabbel.

Maar Jacobson laat zich niet afschrikken. Het denkt niet alleen dat het plan mogelijk is, hij denkt dat het waarschijnlijk is. Misschien heeft hij wat lessen getrokken uit zijn ervaringen met het wereldwijde onderzoek. Door in te zoomen op één staat – waar geen klimaatsceptici zijn om actie tegen te gaan – denkt hij dat zijn team een veel grotere kans heeft om een schone energierevolutie te starten.

Iedereen zou dit plan aantrekkelijk moeten vinden. Er is geen keerzijde.

"Ik weet dat het mogelijk is!" zegt Jacobson. "Als we op landsniveau zouden kijken, zou ik heel sceptisch zijn. Maar het gaat hier om één staat." En als één van die staten eenmaal om is, "krijg je een domino-effect. Ik ben ervan overtuigd dat verandering op staatniveau mogelijk is." Dat is dus de voornaamste reden waarom hij Californië koos voor zijn onderzoek.

"Mensen in Californië zijn vatbaar voor dit soort veranderingen, meer dan in andere staten," voegt hij toe. Maar het zou voor alle staten verleidelijk moeten zijn.

"Dit voorstel focust niet op klimaat – hoewel het zeker het klimaat ten goede zal komen – iedereen zou dit een aantrekkelijk plan moeten vinden," vertelt Jacobson me. "Er is geen keerzijde."

Maar er is nog steeds een immense politieke en economische oppositie. Diepgewortelde belangen in olie, gas en kool – waarvan de machtigste in Washington – zullen niet stoppen de veranderingen te bestrijden. Hun eigen bestaan staat op het spel. Experts zullen het plan onuitvoerbaar noemen, zelfs terwijl wetenschapers keer op keer waarschuwen dat we op het randje staan van een catastrofistische klimaatverandering.

Dus wat zegt Jacobson tegen dit soort critici, de draagconstructie van de status quo, die zeggen dat een dergelijke transformatie simpelweg niet mogelijk is?

"Ik zou zeggen dat er een informatiekloof is. Ik vind dat soort statements niet geloofwaardig; ze hebben hun informatie niet paraat," zegt hij. "Als we naar de statistieken en de cijfers kijken, zullen we zien dat dit mogelijk is."