FYI.

This story is over 5 years old.

Waarom is Bevrijdingsdag zo kut?

Uit ons archief: De dag waarop gevierd wordt dat we bevrijd zijn van nazi's is de sufste feestdag van het jaar.
4.5.15

Waarom is nou juist de dag dat we vieren dat er geen nazi's in Nederland zijn de sufste feestdag van het jaar? Bevrijdingsdag is de slappe vaatdoek onder de feestdagen. Een samenraapsel van wereldmuziek- en Radio 2-bands, een vrijheidsvuur dat door politici en Ali B wordt aangestoken en een mistroostige aanjaging met leuzen die onderstrepen dat het allemaal heel belangrijk is en dat we "samen moeten vieren". Om te janken.

Dit is geen aanklacht tegen het principe van Bevrijdingsdag, maar tegen de uitvoering ervan. Laat er geen twijfel over bestaan: het is de belangrijkste dag van het jaar. Op 5 mei vieren we in principe dat de nazi's geen macht meer hebben, dat ik dit stuk kan schrijven en dat je bijvoorbeeld Gordon een leuke televisiepersoonlijkheid mag vinden zonder daarvoor geëxecuteerd te worden. Dat soort dingen. Het principe is dat we vieren dat we vrije mensen zijn in een vrije samenleving met allerlei soorten vrijheden die nazi's, communisten, religieuze fundamentalisten en autocraten niet leuk vinden.

Maar wie kan zich nog een memorabele Bevrijdingsdag herinneren? Ja, die ene Koninginnedag dat je pil in begon te slaan net op het moment dat je op je rug getikt werd door de enthousiaste buren van je ouders, die allebei een mal hoedje ophadden. De carnaval waar je goede vriend zijn Supermanpak onderpiste. Misschien zelfs de Pinksteren toen je veertien was, voor het eerst dronken werd op Pinkpop en Krezip leerde kennen. Dat allemaal wel, ja. Maar een uit de hand gelopen Bevrijdingsdag waarop je eens lekker tot het gaatje de vrijheid ging vieren? Mwah.

Er zijn vrije dagen in het leven geroepen voor gelegenheden die niemand meer kent. Als niet-christen is het belachelijk om een vrije dag te krijgen omdat andere mensen in de indaling van een heilige geest geloven. Pasen, Pinksteren, Hemelvaart: lange weekenden die je ieder jaar weer van tevoren totaal niet aan zag komen. Maar Bevrijdingsdag, de dag waarop gevierd wordt dat we niet allemaal slaven zijn van het Derde Rijk - bovendien de enige feestdag met het woord vrij erin - is voor bijna iedereen gewoon een werkdag.

Er wordt wel eens geklaagd dat de jongere generatie zich niet meer betrokken zou voelen bij de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Afgezien van het feit dat zoiets al decennia wordt gezegd, valt er een makkelijke oplossing te bedenken om de viering van de vrijheid voor iedereen van belang te maken. En dat is door Koningsdag af te schaffen en die tradities over te hevelen naar 5 mei.

Dit is hoe we vieren dat er geen nazi's in Nederland zijn

De uitbundigste en leukste feestdag van het jaar, Koningsdag, viert op dit moment dat de familie Van Oranje bestaat. Nou, hoezee. Als de koning mensen zo graag wil verbinden, dan kan dat vast ook door een mooie speech te geven over hoe fijn het is om in een vrij land te wonen. Zelfs de vrijmarkt zou op 5 mei niet misstaan. Verder kan je gewoon de buurtborrel leegdrinken tot je blind ziet, door de modder rollen op een rave onder een tochtige brug of vanuit een oranje versierde sloep de hele middag in de grachten kotsen. Voor mijn part gaat de koning nog steeds het land in om ludieke spelletjes te spelen met de plaatselijke bevolking. Hij wilde toch vernieuwing? Dit lijkt me een goede stap in die richting. Allemaal ter meerdere eer en glorie van het feit dat we geen nazi's meer hebben in Nederland.

Daar hoort 4 mei wel aan vooraf te gaan. 4 mei vind ik prachtig. Ingetogen herdenken, stilte, mooie programma's op televisie die elk jaar weer illustreren hoe gruwelijk de nazi's waren en hoeveel verkapte hulp ze kregen van de Nederlandse bevolking. En hoe makkelijk het is voor gekke mensen om de macht weer te grijpen. Die stilte op 4 mei om acht uur houdt de nazi's niet weg, maar het is wel een mooi gebaar naar de slachtoffers van de Holocaust, de hongersnoden, de legerbevelen en de kernwapens. En dat is mooi.

Niks mis met 4 mei dus, maar laten we in godsnaam heel gauw iets aan 5 mei gaan doen. Want als we het verjagen van de nazi's blijven vieren door Racoon in een helikopter het land door te sturen, moeten we ook niet klagen als een nieuwe generatie het idee krijgt dat de Tweede Wereldoorlog te ver weg is.