FYI.

This story is over 5 years old.

VICE News

Anarchie in Athene

Elk jaar gaan duizenden Grieken de straat op om de studentenopstand van 1973 te herdenken. VICE News was bij de demonstraties in Athene en zag hoe de Griekse politie de demonstranten te lijf ging met traangas, flitsgranaten en wapenstokken.
5.12.14

Elk jaar van 15 tot en met 17 november bezetten studenten, arbeiders en anarchisten uit heel Griekenland de technische universiteit van Athene om de studentenopstand van 1973 tegen de militaire dictatuur die de macht had in het land te herdenken. Daarbij vielen tientallen doden en gewonden toen het leger de opstand met geweld de kop in drukte.

De driedaagse herdenking eindigt altijd met een massale protestmars naar Exarcheia, een kunstenaarsbuurt die wordt gezien als de bakermat van de anarchistische beweging.

VICE News was dit jaar bij de herdenking en zag hoe de Griekse politie de demonstranten te lijf ging met traangas, flitsgranaten en wapenstokken, in een schijnbare poging om elke vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid neer te slaan.