FYI.

This story is over 5 years old.

De Eerste Kamer heeft 99 problemen met het opheffen van het beroepsgeheim

En Minister Schippers mag daar nu antwoord op gaan geven. Succes!
16.11.16

Weet je nog dat wetsvoorstel om het medisch beroepsgeheim op te heffen? De Eerste Kamer had daar nog wat vragen bij. Een hele hoop vragen. 99, om precies te zijn. I shit you not, ik heb ze geteld.

Zoals het gaat in onze democratische rechtsstaat, had de Eerste Kamer nog het recht om vraagtekens te zetten bij het wetsvoorstel waarvan ik vond dat het het medisch beroepsgeheim zo goed als ophief – wat toen door mainstream media werd geframed als "onwaar."

Advertentie

Ik had in dat stuk mijn – nogal sterk – verwoordde vraagtekens geplaatst bij het voorstel van Minister Schippers (VVD). Het leek me namelijk bijzonder buitenproportioneel om zorgverzekeraars bij verdenking van fraude toegang te geven tot de medische dossiers van alle inwoners van Nederland – om fraude ter waarde van 0.0019% van het zorgbudget (of €0,08 per inwoner) op te sporen.

Ik was niet de enige met vragen hierover. Zo liet de VvAA, een ledenorganisatie en dienstverlener voor de zorg onder andere een enquête uitvoeren, waaruit bleek dat 95% van zorgverleners vind dat de Eerste Kamer dit voorstel moet verwerpen. 97% van de ondervraagden wilden dat patiënten om toestemming moet worden gevraagd voor inzage – iets wat volgens het wetsvoorstel pas achteraf gedaan hoeft te worden.

De VvAA liet het wetsvoorstel ook toetsen door advocatenbureau Spong Advocaten. Die kwamen tot de conclusie dat het wetsvoorstel niet alleen buitenproportioneel veel macht gaf aan zorgverzekeraars, maar zelfs in strijd is met Artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Top, Minister Schippers!

Het is dan ook niet gek dat de Eerste Kamer de afgelopen tijd een voorbereidend onderzoek liet uitvoeren door een commissie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierin krijgen fractieleden de kans om vragen te stellen over onduidelijkheden in het wetsvoorstel, voordat er over het voorstel gestemd moet worden. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd op de site van de Eerste Kamer.

Advertentie

Laat me citeren uit de bijna lachwekkende inleiding: "De leden van de VVD-fractie hebben nog enkele vragen aan de regering met het oog op de proportionaliteit, de rechtmatigheid en de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel"; "De leden van de CDA- fractie …. hebben dienaangaande nog een aantal vragen"; "De leden van de fractie van D66 … hebben serieuze zorgen over de proportionaliteit, noodzakelijkheid en subsidiariteit van de voorgestelde maatregelen"; "de leden van de PVV-fractie … hebben naar aanleiding van het wetsvoorstel nog enige vragen"; "De leden van de SP-fractie … hebben naar aanleiding van het voorstel nog enkele vragen"; De leden van de fractie van de PvdA hebben … nog wel enige vragen over dit voorstel"; De leden van de fractie van GroenLinks leggen de regering nog graag enige vragen voor"; "De leden van de fractie van de ChristenUnie … maken graag van de mogelijkheid gebruik enkele vragen aan de regering voor te leggen"; "De leden van de SGP-fractie … hebben zij nog wel enige kritische vragen bij dit wetsvoorstel."

In totaal worden er in het voorlopig verslag een hoop vragen gesteld bij het wetsvoorstel. Omdat ik het leuk vind, heb ik geturfd op hoeveel punten de regering straks duidelijkheid moet geven. En dat kwam uit op 99! Haha! Jay-Z.

Een verdeling van de hoeveelheid vragen die elke partij had over wetsvoorstel 33.980

Dit zijn dus 99 punten waar Schippers en de rest van de regering voor opheldering moet zorgen, voordat de Eerste Kamer de wet überhaupt in overweging neemt. De punten lopen uiteen van of het voorstel niet inderdaad een schending van mensenrechten is, tot of het aantal banen wat het voorstel gaat opleveren niet meer gaat kosten dan wat het oplevert (thanks voor deze vraag SP, het lijkt me namelijk sterk). Er waren bijzonder veel vragen over de proportionaliteit van de wet, maar ook over hoe de de controle door de 'medisch adviseur' van de zorgverzekeraar uitgevoerd gaat worden – en wat 'medisch adviseur' überhaupt betekent.

De regering moet vóór 16 december opheldering geven rondom de vragen. Als de Eerste Kamer dan nog niet blij is met de antwoorden, kan er gevraagd worden om een tweede ronde antwoorden in een nader voorlopig verslag.

Op dit soort momenten is het best wel fijn dat we in een rechtsstaat leven.