FYI.

This story is over 5 years old.

Vice Blog

HET COMMUNISME LEEFT!

Het religieus anarchistisch communisme is springlevend, en wel in Amsterdam. Lara Bakema sprak met Rob Visser, de bedenker, schrijver, editor, uitgever en distributeur van De Vrije Communist, een anarchistisch en onafhankelijk propagandakanaal.

Vice: Hoi Rob, wie ben jij en wat doe je?
Rob Visser: Nou, ik ben Rob en ik maak dus dit blaadje.

Het communistische tijdschrift De Vrije Communist.
Ja.

Het enige in zijn soort.
Nou, niet bepaald nee! Er zijn in andere landen heel wat organisaties die soortgelijke ideeën hebben. Ik lees bijvoorbeeld graag het blad Organise! van de Anarchist Federation (uit Groot Brittanie). Goed aan de Anarchist Federation vind ik dat bij die organisatie libertaire communisten en anarchistische communisten samenwerken. De verschillen zijn toch klein. De organisatie Federacion Anarquista Iberica uit Spanje en Portugal lijkt me ook heel belangrijk. Ze hebben als anarchistische communisten hun eigen organisatie, maar zijn ook actief in de veel grotere anarcho-syndicalistische organisatie CNT. De CNT heeft tienduizenden leden.

Advertentie

Klinkt strijdlustig! Wat staat er eigenlijk in De Vrije Communist?
Ik probeer in mijn blad theorie en praktijk samen te brengen. Dus staan er regelmatig besprekingen van boeken in, maar ook korte artikelen over acties. Het uiteindelijke doel is het democratiseren van de hele maatschappij, het afbreken van alle rangordes. Mijn blad draagt daar op bescheiden wijze aan bij. Maar van de kleine groep mensen die het nu voor het zeggen heeft valt weinig te verwachten. De kans is groot dat ze hun voorrechten koste wat het kost blijven verdedigen.

Waar is het blad verkrijgbaar?
Het is te koop bij twee linkse boekhandels: De Rooie Rat in Utrecht en het Fort van Sjakoo in Amsterdam.

Verkoopt het een beetje?
Het blad wordt vooral verkocht ten tijde van gebeurtenissen die iets met politiek te maken hebben, zoals demonstraties en discussie-bijeenkomsten. De oplage ligt tussen de 50 en 100 exemplaren, nu het blad een keer per jaar uit komt. Vanaf volgend jaar komen er twee dunne nummers uit, in plaats van één dik nummer. De oplage per nummer zal dan lager worden. De opbrengst ligt altijd wat boven het aantal exemplaren maal de verkoopprijs, omdat sommige mensen wat extra geld geven.

Kun je ons wat over de geschiedenis van het blad vertellen? Hoe is het allemaal begonnen?
Het is ooit allemaal begonnen met rebellezndrwrdn…

Wat zeg je?
Rebellen Zonder Woorden. Ik wil die naam niet te hard uitspreken, je weet maar nooit wie er meeluistert. Ik ben ergens in december 1995 met deze uitgave begonnen.

Advertentie

Wat was de aanleiding?
Nou, de val van de Berlijnse Muur was eigenlijk wel de directe aanleiding om iets te ondernemen. Daarvoor had ik altijd veel vertrouwen in de overheid. Ik stemde altijd PvdA. Na de val van de muur sprak het centraal gezag mij helemaal niet meer aan. Het feit dat het communisme van onderen wordt geregeld, dus vanuit het volk, vond ik een stuk beter klinken. De wereld zoals-ie toen was, en nu nog steeds is, is toch van het "likken naar boven, trappen naar onderen" weet je wel, en daar worden mensen niet gelukkiger van.

Is De Vrije Communist een one man show, of maakt u onderdeel uit van een wereldwijd netwerk van communisten die spoedig de wereld over zullen nemen?
Nee. In Nederland ben ik alleen. In Nederland heb je ook niet echt een organisatie die mijn gedachtegoed deelt. Ik heb een beetje contact met de Anarchist Federation in Engeland, maar dat zijn eigenlijk niet echt communisten, en een beetje met de FAI in Spanje. Dat zijn wel communisten, maar die zijn dan weer niet religieus. Het blad De Vrije Communist propageert het religieus anarchistisch communisme.

Is dat het verschil tussen een gewone communist en een vrije communist?
Het gewone communisme is in principe gebaseerd op atheïsme; het is tegen iedere vorm van gezag, dus ook dat van een God. Het religieus anarchistisch communisme gelooft dat er op de vraag waarom er leven bestaat een simpel, positief antwoord is. Een positieve kracht die een sterke verbondenheid schept tussen alles wat er bestaat. Zo valt het ego eigenlijk helemaal weg, en dat is uiteindelijk waar het in het communisme om draait. Het blad De Vrije Communist is ook eigenlijk vernoemd naar een blad uit het verleden dat zo heette. Dit werd uitgegeven door religieus anarchistisch communisten. Er zaten toen een heleboel christenen bij die beweging.

Advertentie

Bent u zelf christen?
Ik geloof in een samenwerking tussen verschillende religies. En ja, natuurlijk behoor ik er zelf ook tot eentje.

Welke dan?

Bent u moslim?
Ik wil als maker van De Vrije Communist neutraal blijven in wat voor religie ik aanhang. Laten we het erop houden dat ik heel veel leer van verschillende religies. Ik kan wel zeggen dat ik leef als een religieus anarchistisch communist, en dus geheelonthouder ben. Ik neem geen drugs of alcohol, en ik geloof sterk in dierenrechten. Ik ben tegen dierproeven bijvoorbeeld. De religieus anarchistisch communisten zijn ook tegen iedere vorm van geweld. Dat heb ik dan weer wat minder.

In welk opzicht?
Nou, ik ben van mening dat geweld geoorloofd is ter verdediging tegen een groep onderdrukkers.

Heeft u zelf wel eens geoorloofd geweld gebruikt?
Nee, ik ben zelf pacifistisch. Toen ik jonger was heb ik al afstand genomen van actievoerders die geweld gebruikten. Maar dat was meer omdat zij dat deden om het geweld zelf en niet om zich ergens tegen te verdedigen.

Wilt u zelf nog iets kwijt?
Van ieder naar vermogen, voor ieder naar behoefte. Zo zou het moeten zijn.

LARA BAKEMA
FOTO DOOR JOSHUA BAKARBESSY