Reklama
This story is over 5 years old
Newsy

Na Ziemi pozostało tylko 3.200 tygrysów

Bo czasem zdarza nam się zmartwić.

tekst MOTHERBOARD STAFF
27 Sierpień 2012, 10:30am

W ciągu ostatniego stulecia odnotowano gwałtowny spadek liczebności gatunków najbardziej zagrożonych przez kłusownictwo. Można to zaobserwować na przykładzie słoni, których liczebność w Afryce spadła w ciągu ostatnich 80 lat z czterech milionów do 300 tysięcy. Jest to jednak nic w porównaniu z hekatombą tygrysów, których liczebność wg danych WWF spadła o 97 procent w ciągu ostatnich 100 lat. Oznacza to, że na Ziemi zostało ich raptem 3.200 sztuk.

Liczba podana przez WWF zawiera w sobie dane dla sześciu podgatunków, z których łącznie tylko 2.200 osobników stanowi wedle terminologii WWF część „żywotnej, chronionej, rozmnażającej się populacji”. Powyższe wyliczenie oparte jest na danych z 2010 roku, a dane zebrane przez Indyjskie Towarzystwo Ochrony Dzikiej Fauny i Flory (Wildlife Protection Society of India - WPSI) rok później pokazują, że jest ono raczej wiarygodne. Według WPSI, w Indiach żyje obecnie około 1.700 tygrysów, co stanowi ponad połowę populacji tych zwierząt na Ziemi. Budujące jest to, że powyższa liczba jest 20 procent wyższa od tej figurującej w starszych wyliczeniach.

Choć kłusownictwo pozostaje jednym z większych zagrożeń dla tygrysów, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich niską liczebność, główną przyczyną tego stanu rzeczy jest kurczenie się terenów zamieszkiwanych przez te zwierzęta. W ciągu ostatniego stulecia ich łączny obszar zmalał o 93 procent. Taka sytuacja jest szczególnie groźna dla dużych drapieżników, które polują na bardzo dużych obszarach.

Choć sytuacja tygrysów wciąż wygląda bardzo źle, rozpoczęte jakiś czas temu działania mające na celu jej poprawę nabierają rozmachu. Ich przykładem jest inicjatywa organizacji Global Tiger Initiative, której celem jest podwojenie populacji tygrysów do 2022 roku. Program ten uzyskał zielone światło 18 miesięcy temu, a jego wdrażanie w krajach gdzie żyją tygrysy już się rozpoczęło. Dopóki jednak tygrysie skóry wciąż będzie można kupić na Craigslist, dzikie tygrysy pozostaną gatunkiem zagrożonym wymarciem.

Via Motherboard

Tagged:
Vice Blog
Na Ziemi pozostało tylko 3.200 tygrysów
kłusownictwo