Reklame
Srbijana

Zločin iz mržnje

VICE istražuje zbog čega se, i pored pozitivnih promena zakona, nasilje koje trpe ljudi drugačije seksualne orijentacije, još uvek retko prijavljuje i zbog čega još niko nije odgovarao za zločin iz mržnje.

pisao VICE Srbija
12 Septembar 2016, 4:28am

Srbija je zemlja u kojoj je nasilje i dalje sastavni deo svakodnevice. Brojni delovi našeg društva trpe diskriminaciju a veliki deo ljudi je već oguglao na ove pojave.

Nasilje nad LGBT ljudima i dalje je veoma prisutno u našem društvu. Uprkos tome što se država Srbija deklarativno opredelila za poštovanje ljudskih prava, pre svih je gej zajednica jedna od onih koja trpi najveće nasilje.

VICE istražuje zbog čega se, i pored pozitivnih promena u domenu zakona, nasilje koje trpe ljudi drugačije seksualne orijentacije, još uvek retko prijavljuje i zbog čega još niko nije odgovarao za zločin iz mržnje.