Asimetrične grudi mogu negativno uticati na tinejdžerke