Skidanje sa gudre znači da moraš da naučiš da se osećaš loše