Žetva

    • 7.22.15

      Leto kada je Nil Jang došao u Aranđelovac

      Dedina kuća se nalazi na samom obodu grada, tik ispod planine Bukulja. To znači da je jednom nogom bio u varoši, a drugom u selu. Za mene, to je uvek bilo selo.