FYI.

This story is over 5 years old.

Svaštara

Veće su šanse da budete siromašni ako ste bili nedonošče

Između ostalog, veće su verovatnoće da će biti device u svojim tridesetim.
Foto via Flickr user SilentObserver

Sudeći po novoj depresivnoj studiji iz MekMaster Univerziteta u Kanadi, vaše siromaštvo ili nesreća u ljubavi mogu biti povezani sa tim da li ste rođeni kao nedonošče.

Uz to što je primećeno više hroničnih zdravstvenih i mentalnih problema, utvrđeno jeda bebe koje su uključene u istraživanje - prevremeno rođene između 1977. i 1982. - imaju veću stopu nezaposlenosti od ostalih, niže prihode i veću tendenciju da budu sami u tridesetim godinama. "Ključno je da ove osobe dobiju neophodnu podršku i neprekidno nadgledanje", kažu autori predvođeni pedijatrom doktorkom Sarodžom Sajgal.

Reklame

Ova studija, objavljena u Žurnalu američke asocijacije pedijatara, proučavala je ljude sa ekstremno niskom kilažom na rođenju, što znači ne više od 1,000 grama. Prosečno novorođenče bi moralo da bude rođeno otprilike dva meseca ranije da bilo tako malo. Bebe sa "normalnom težinom" rođene su sa ne manje od 37 nedelja, i imale su bar 2,700 grama.

U pogledu zapošljavanja, verovatnoća da će imati posao za bivšu nedonoščad je bila 0.37 puta manja u odnosu na prosečne bebe, a 4.16 puta veća da će primati socijalnu pomoć (svi ispitanici su Kanađani). U proseku, preveremeno rođena grupa imala je 20 hiljada dolara godišnje manje nego bebe sa normalnom težinom. Kad je ljubav u pitanju, preveremeno rođeni su bili 1.95 puta skloniji da budu nevenčani, i 11.3 puta da budu device. Takođe, imali su 0.52 puta manje šanse da će imati decu (iako su druge studije pokazale da imati decu i nije baš dobar kriterijum za merenje blagostanja).

Preveremeno rođeni ispitanici su takođe prijavili 8.4 puta niže samopozudanje.

Treba naglasiti da postoji već ustanovljena veza između prevremeno rođenih beba i cerebralne paralize, pored drugih smetnja u razvoju. Studija se osvrće na ovo, i kaže da su, kada su "neurosenzorna oštećenja" izuzeta, prevremeno rođeni ispitanici prolazili znatno bolje. Između ostalog, verovatnoće za posao, socijalnu pomoć, brak ili decu, više nisu bile značajno drugačije.

Ali čak i kada su ispitanici sa ošećenjima izuzeti, preveremno rođena grupa je još uvek imala niža primanja, i statistički znatčajne stope niskog samopouzdanja, češće su bili device u periodu istraživanja.

Ipak, preveremno rođenje ni u kom slučaju ne osuđuje ljude na užasne živote. "Sveukupno, većina ekstremno prevremeno rođenih ljudi žive nezavisno i dobro doprinose društvu", kaže istraživanje.

Pratite VICE na Facebooku, Twitteru i Instagramu