FYI.

This story is over 5 years old.

vesti

Dan besa: Intifada 3.0

Palestinski demonstranti su zapalili jevrejsko svetilište, Josifov grob u Nabulusu. VICE News ekipa pokušava da sazna da li je to početak nove, treće Intifade.
20.10.15

Hamas poziva na "Dan besa" koji je počeo pre izlaska sunca. Palestinski demonstranti su zapalili jevrejsko svetilište, Josifov grob u Nabulusu. VICE News ekipa je odmah otputovala na lice mesta, da sazna šta se dešava.

Pogledajte prvi i drugi deo serijala Intifada 3.0