FYI.

This story is over 5 years old.

Srbijana

Ayahuasca, mit o potrazi

Ayahuasca, misteriozna ceremonija pronicanja u najdublje tajne ljudskog uma koju Kečua indijanci koriste vekovima, još uvek je zagonetka za naučnike.
10.6.16

Ayahuasca (ajahuaska) je ceremonija isceljenja i duhovnog putovanja koju Kečua indijanci u gornjem toku Amazona koriste još od neolita. Od 1960. godine, naučnici pokušavaju da proniknu u tajnu njene delotvornosti i potencijalne upotrebe u zvanične medicinske svrhe.

Ayahuasca je, zapravo, složenica i u prevodu znači "duh predaka". Iskustva ljudi koji su prošli kroz ovu ceremoniju se razlikuju, ali mnogi tvrde da vrede više nego godine psihoterapije. Ceo proces se obavezno odvija uz prisustvo šamana koji lagano uvodi zainteresovane u ceremoniju.

Galeb Nikačević probao je ayahuascu i svoje iskustvo preneo u dokumentarni film.