FYI.

This story is over 5 years old.

Svaštara

​Ovako izgleda vaš mozak kad pušite travu

"Primetila sam kako je popriličan broj posetilaca pušio džoint u pauzama i zapitala se šta im se dešava u mozgu za to vreme. Pošto ne umem da čitam misli, palo mi je na pamet da uporedim njihove moždane aktivnosti pre i posle pušenja trave..."

Foto: Flickr korisnik Rafael Castillo

Ana Jorga je pionir neuromarketinga iz Rumunije koja se specijalizovala za istraživanje tržišta uz pomoć senzora EEG-a, biometrijskih merenja i testa implicitnih asocijacija. Na konferenciji na temu oglašavanja održanoj prošlog meseca u Amsterdamu, Ana je izvela spontani eksperiment kako bi izmerila dejstvo marihuane na ljudski mozak uz pomoć EEG-kacige koju nosi svuda sa sobom u svojoj torbi.

"Primetila sam kako je popriličan broj posetilaca pušio džoint u pauzama i zapitala se šta im se dešava u mozgu za to vreme. Pošto ne umem da čitam misli, palo mi je na pamet da uporedim njihove moždane aktivnosti pre i posle pušenja trave", ispričala mi je kada se vratila sa konferencije.

Reklame

Dvojica njenih kolega bili su tako dobri da se žrtvuju za potrebe nauke. Jedne noći, posle večere, jedan od njih je zapalio džoint a drugi je pojeo svemirski kolačić.

"Pre nego što su konzumirali te proizvode, otišli smo u hotelski bar i snimili njihovu moždanu aktivnost. Posle 15 minuta, ponovila sam merenja. Bila sam ubeđena da ću dobiti smanjenje moždane aktivnosti, jer su rekli da se osećaju usporenije, odsutnije i opuštenije. Bila sam veoma iznenađena rezultatima."

Vaš mozak sadrži milijarde ćelija koji se zovu neuroni, a oni komuniciraju jedni s drugima uz pomoć elektriciteta. Simultana komunikacija milijarde neurona proizvodi veliku količinu elektronske moždane aktivnosti, koja se može ustanoviti i izmeriti putem EEG-a. Zato što se ovi elektronski impulsi povremeno kreću poput talasa, oni se zovu "moždani talasi".

EEG-senzori mere aktivnost neurona na površini cerebralnog korteksa, a u slučaju dvojice subjekata, oni su imali veoma visoku frekvenciju i amplitudu posle pušenja trave – moždani ritam se vidno izmenio u odnosu na prvobitno stanje. To znači da je došlo do moždane aktivnosti koja je bila u velikom kontrastu sa raspoloženjem učesnika (u pripravnom stanju i opuštenom stanju).

Studije često tvrde da THC u stanju opuštenosti deluje na moždani ritam tako što ga usporava, a ubrzava ga kada su u pitanju vizuelne halucinacije i tzv. tripovanje. Kod Anina dva subjekta "bilo je očigledno da se moždani ritam ubrzao posle pušenja i da se amplituda talasa povećala – što ne znači da stvari funkcionišu haotično, već da se mozak našao u stanju veće budnosti. Možda je taj čovek tripovao ili doživeo neku vrstu bizarnih emocija", objašnjava neurolog Laura Kračun.

Reklame

Kračun ističe da u slučaju prvog subjekta postoji neusaglašenost moždanog elektriciteta leve hemisfere [zadužene za logiku, jezik i matematičke procese], desne [u kojoj se odigravaju kreativni, intuitivni, umetnički i muzički procesi] i sekvence talasnog zapisa pre pušenja. To znači da neizbalansiranost nije isključivo uslovljena pušenjem kanabisa.

Oba subjekta su tokom večere konzumirala umerene količine alkohola, što nije mnogo uticalo na sam proces. Tokom eksperimenta, od njih dvojice nije traženo da vrše bilo kakve zadatke, jer se njihova moždana aktivnost merila u stanju pripravnosti i stanju opuštenosti.

"Kod subjekta koji je pojeo svemirski kolač, došlo je istovremeno do usporenja [osnovni ritam talasne frekvencije obe hemisfere je opao] i ubrzanja amplitude, što se vezuje za stanje duboke opuštenosti nalik snu."

"Na prvom snimku, moždani ritam je vidno ubrzaniji – u desnoj hemisferi, jer ne vidim veliku razliku u levoj – i manje simetričan i stabilan, ali ne bih rekla da je došlo do 'poremećaja' moždanih talasa, već je verovatnije da se radi o stanju veće budnosti", dodala je Kračun.

Na trajektoriji pre na videu iznad vidimo snimak EEG-a moždanih talasa osobe koja odmara pre pušenja. Trajektorija sadrži 14 snimaka, svaki sa druge elektrode [elektrode su pravilno raspoređene na obe hemisfere].

Na trajektoriji posle, imamo snimak EEG-a moždanih talasa posle pušenja. Lako možete videti da se druga trajektorija potpuno razlikuje od prve, jer se promene pojavljuju i na morfološkom nivou talasa (veća amplituda, tipičan aspekt) i na ritmičkom nivou (veća frekvencija, haotični aspekt).

Učesnik odmara kao i na početku, što znači da su se promene na EEG-u desile zbog dejstva koje su konzumirane supstance izvršile na mozak.