VICE News

Kako napustiti islam

Širom sveta, vernici muslimani koji napuštaju islam suočavaju se sa progonima, zatočeništvom, pa čak i pogubljenjima.
16.8.16

Širom sveta, vernici muslimani koji napuštaju islam suočavaju se sa progonima, zatočeništvom, pa čak i pogubljenjima. Često su žrtve nasilja i progonstva iz zajednice. Ekipa VICE News je dobila ekskluzivan pristup nevladinoj mreži u Londonu koja pomaže ovim ljudima da nađu utočište čak i od porodica koje im prete.

U podešavanjima odaberite srpski titl.