VICE News

​Libija, razrušena država

Libija posle oružane revolucije: da li se bilo šta promenilo?
20.8.16

U godinama posle revolucije u kojoj je sa vlasti srušen dugogodišnji lider Moamer Gadafi, Libija je zapala u još dublji politički haos. Pobunjeničke formacije, radikalni islamisti i bivši Gadafijev komandant Kalifa Haftar su među brojnim grupama koje se bore za prevlast, naftu i novac, stvarajući politički i ekonomski vakum u kojem su nasilje i sila jedino oruđe za vlast.

VICE News reporter Medijan Derija se vratio u Libiju da bi saznao da li se i šta promenilo u ovoj zemlji posle revolucije.

U podešavanjima odaberite srpski titl.