FYI.

This story is over 5 years old.

Svaštara

Od toga koliko ste pametni zavisi koga ćete da mrzite

Novo istraživanje pokazalo je da ljudi, i više i manje inteligentni, u jednakoj meri pate od predrasude – razlike su samo u tome prema kome.
10.8.16

Fotografija Paul Edmondson via Stocksy

Ranija istraživanja pokazala su da ljudi nižih kognitivnih sposobnosti češće imaju predrasude, ali one svakako nisu karakteristika samo manje bistrih među nama. U nedavno objavljenoj studiji se tvrdi da predrasude postoje na oba kraja skale inteligencije – razlika je u tome prema kome su usmerene.

Istraživači, socijalni psiholozi Mark Brant i Džaret Kraford, analizirali su 5.914 ispitanika u svom eksperimentu, "Odgovor na nerešena pitanja o vezi između kognitivne sposobnosti i predrasuda" . Bez vrednosnih sudova o tome da li su određene predrasude opravdane ili ne, tokom studije je meren broj i stepen predrasuda prisutnih u grupama sa visokom i niskom kognitivnom sposobnošću. Kognitivna sposobnost ispitanika je merena testom društveno-jezičkih sposobnosti, koji se smatra povezanim sa individualnim koeficijentom inteligencije (IQ).

Reklame

Brant i Kraford su odgovorili na prethodne zaključke kojima je utvrđeno da ljudi niže kognitivne sposobnosti imaju predrasude prema nekonvencionalnim i liberalnim grupama, kao i grupe niže kognitivne sposobnosti koje imaju "manje izbora" u vezi sa sopstvenim statusom – grupe koje su određene rasom, polom ili seksualnom orijentacijom, na primer. Prema njihovom istraživanju, ovi rezultati su drugačiji kod ljudi koji imaju visoku kognitivnu sposobnost. Drugim rečima, "pametniji" ispitanici u istraživanju imali su više predrasuda prema grupama koje se smatraju konvencionalnim i konzervativnim.

"Ljudi ne vole ljude koji su drugačiji od njih," rekli su Brant i Kraford za Broadly. "Nipodaštavanje onih sa drugačijim pogledima na svet može da pomogne ljudima da održavaju vrednost njihovih pogleda na svet." Drugim rečima, ako gledate na svet na jedan način, možete se držati te prespektive, i tako možete da ojačate svest da ste u pravu, verujući da su drugačiji pogledi na svet pogrešni.

Još je suprotstavljenih mišljenja u njihovom istraživanju: Brant i Kraford su došli do podataka da ljudi niže kognitivne sposobnosti imaju predrasude prema onima koje nisu izabrale da budu deo grupe, kao što su etničke i LGBT zajednice. Ovo je izraženo u 2016, u vreme kada se konzervativne zajednice širom zemlje ujedinjuju u netoleranciji prema transrodnim ljudima, Amerikanci muslimani suočeni su sa grotesknim predrasudama, a policijska brutalnost je sve prisutnija

Brant i Kraford citiraju prethodno istraživanje koje je pokazalo da ljudi niže kognitivne sposobnosti češće "esencijalizuju" ili vide različite grupe kao izrazito različite jedne od drugih, sa "jasnim granicama".

"Postavljanje jasnih granica pomaže ljudima da se osećaju kao da se suprotstavljaju grupi od koje su mnogo udaljeni. Na taj način, ona im ne predstavlja toliku pretnju," rkažu naučnici. Istraživači su ukazali na nedavnu studiju koje se bavi fenomenom granica, imajući u vidu Donalnda Trampa i njegov budalasti plan da izgradi ogroman zid duž južne granice Amerike – što bi napravilo i fizičku granicu tamo gde postoji samo mentalna.

Konzervativci koji podržavaju Trampov plan imaju predrasude prema grupama sa "niskim izborom" – u ovom slučaju, Meksikancima, koji su rođeni u Meksiku i nisu izabrali zemlju rođenja. S druge strane, ljudi visoke kognitivne sposobnosti, izražavaju više predrasuda prema grupama koje su imale visoku mogućnost izbora, kao što su konzervativci, kažu istraživači. "Mogla bi da ih razbesni grupa za koju smatraju da može da menja mišljenje."

Pratite VICE na Facebooku, Twitteru i Instagramu