akademija

  • Kada je vreme da odrastemo?

    "Nemoj da traćiš niti jedan dan dok si tu", rekli su mi, "zato što kad diplomiraš, sve postaje sranje."

Reklame