dizel

  • Ko će naslediti srpske dizelaše

    Ovo je najverovatnije jedina celovita i autentična ulična kultura koja je u Srbiji nastala i održala se, menjajući nijanse, evo već skoro trideset godina.

Reklame