nelegalne droge

  • Pitali smo lekare kako droge utiču na spermu

    Moraćeš da se nadaš da tvoj genetski materijal nije isuviše oštećen trpanjem kokaina pomešanog sa praškom za veš u nasumično odabrane telesne otvore, te da tvoje potomstvo neće imati ozbiljne zdravstvene probleme.

Reklame