petak

  • Vinjak od Srbije do Tokija

    U Japanu, naime, alkohol i klopa uvek idu zajedno. Japanci iz nekog razloga ne mogu da tolerišu alkohol, tako da je klopa osim tradicije i deo nužnosti.

  • Petak veče na hamburškom Riperbanu

    Ovog petka, poslali smo fotografa Robina Hinša na hamburški Riperban.

Reklame