Slabovidi

  • ​Kako tačno radi Pornhub za slepe

    Od ovog juna, porno gigant Pornhub nudi kategoriju „ video sa opisom" namenjenu slabovidim posetiocima.

  • Jedan dan života: Danijela

    Kada se rodila, prevremeno, nije bilo nade da će preživeti. Onda su rekli da je mentalno zaostala, pa zatim da je i gluva i slepa.

  • Svakodnevni život slepih osoba u Rumuniji u fotografijama

    Projekat rumunskog fotografa Cipriana Horda "Out of the Dark" posvećen je dokumentovanju života slepih osoba i kačenjem slika na društvene mreže koje njima nisu uvek dostupne.

Reklame