FYI.

This story is over 5 years old.

nieuws

Als je al verontwaardigd was over Jackie, dan ga je door het lint als je Panorama leest

Misschien kan Eva Hoeke nu bij Panorama aan de slag?

Jullie hebben allemaal internet dus jullie weten allemaal dat Rihanna heeft getwitterd over een racistisch verhaaltje in het Nederlandse modeblad Jackie.  Maar wat grappig is, is dat iedereen nu over Jackie valt (ondanks de excuses van hoofdredacteur Eva Hoeke), terwijl het weekblad Panorama echt al onnoembaar vaker dan Jackie foute dingen heeft gepubliceerd. Sterker nog, in veel nummers van het blad staat iets wat amper door de beugel kan. We schreven er een hele tijd geleden al eens over, maar zie hieronder het resultaat van twee uurtjes door oude Panorama’s bladeren.  Met deze vondsten hopen we dat we die golf van verontwaardiging over Jackie misschien ook wat over de burelen van Panorama kunnen laten klotsen (Job de Wit, we rekenen op minstens dertien tweets over deze zaak).

Advertentie

-  In ‘Plankgas door Panama’ (speciale zomeruitgave Panorama, 2011) bezoekt verslaggever Micha Jacobs Panama. Het artikel bevat de volgende foto’s & bijschriften:

- Dan is er het artikel ‘Discriminatie moet soms kunnen, vinden steeds meer Nederlanders – VERBODEN VOOR BUITENLANDERS?’ (Panorama #45, 2011 – in hetzelfde nummer staat een interview met Geert Wilders).

In dit artikel probeert Panorama discriminatie bespreekbaar te maken. En dan niet in de zin van het aan de kaak stellen van het feit dat bepaalde groepen gediscrimineerd worden, maar in de zin van het goedpraten dat bepaalde groepen gediscrimineerd worden. Je gelooft het niet, maar ze doen het. Dit is de intro:

“Discrimineren is wettelijk verboden. Toch doet driekwart van de Nederlandse uitzendbureaus het. Net als sommige discotheken, juweliers en supermarkten allochtonen buiten de deur houden. Is dat nu allemaal zo verschrikkelijk? Discrimineren moet soms kunnen, menen velen.”

Velen? Wie dan? Dan volgt een artikel waarin verschillende voorbeelden worden opgesomdwaarin allochtonen worden gediscrimineerd, of waarin wordt opgeroepen te discrimineren.

“Volgens [PVV’er] De Mos is het ‘al jaren ellende bij veel [voetbal]clubs met een hoog percentage niet-Westerse allochtone leden’. Hij noemt zaken als wanbetaling en zowel verbaal als fysiek geweld op en rond de velden. Ook zouden de allochtonen zich ontrekken (sic) aan het vrijwilligerswerk in bijvoorbeeld de kantines. Het is kennelijk een bekend beeld. De Nijmeegse club Quick 1888 overwoog al eerder een ledenstop voor allochtonen door te voeren.”

Advertentie

Verder wordt er door de redactie zelf met geen woord gerept over de vraag of ze discriminatie nu goed of slecht vinden, maar uit de hele toon van het artikel blijkt dat ze zich aansluiten bij de mensen die vinden dat je Antillianen en Marokkanen op basis van hun afkomst mag weigeren bij de deur van een club. En ik zou dit niet hoeven uitleggen, maar dat is verkeerd. Vul voor het woord Marokkaan het woord homo in en je begrijpt hopelijk waar de kneep zit.

Ook zit deze foto bij het artikel:

Bijzonder willekeurig en bevreemdend.

- In Panorama #25 vinden we deze foto: ‘Open doekje. Zouden ze hier ook moeten doen: een hoofddoek mag, maar alleen als je voor de rest alles uittrekt.”

- Deze cartoonist staat wekelijks achterin het blad. Eigenlijk zijn die strips altijd bijzonder pijnlijk, maar soms weet ‘Gnoe’ er net even dat extra beetje ai in te stoppen:

- Dan hier nog een stukje racisme:

Geen enkele Chinees kan de ‘r’ uitspreken, dat weet iedere Panorama-lezer:

- Dan hebben we nog ‘Zo vreemd is ons vreemdelingenbeleid - Liegen loont - (voor criminele asielzoekers)’ (Panorama #26, 2011). Oh boy, waar te beginnen? Bij het begin. Dit is de intro:

“Achttien jaar duurt het eer Nederland de criminele asielzoeker Kiki het land uit weet te werken. En Kiki is niet de enige. Een reportage over de eindeloze procedures die zogenaamde asielzoekers aanspannen in Nederland te blijven.”

Verder:

“Ons land kan namelijk geen vreemdeling uitzetten als niet voor honderd procent vaststaat waar hij vandaan komt. Zelfs niet als het gaat om een crimineel met een omvangrijk strafblad. Je kaken stijf op elkaar houden wat je afkomst betreft, het is de overbekende truc van veel illegale vreemdelingen.”

Advertentie

Dan volgt een quote van PVV’er Sietse Fritsma, die zonder weerwoord dit zegt:

“[…]Ze zijn zogenaamd altijd uit een gevaarlijk oorlogsgebied gevlucht. Vluchtverhalen worden vaak door mensensmokkelaars verkocht. Met details en al. Bijvoorbeeld dat ze bij een demonstratie op die en die dag zijn opgepakt en daar en daar in de gevangenis hebben gezeten. Bij navraag blijkt de naam en precieze locatie van de gevangenis te kloppen en is er op die dag inderdaad een demonstratie geweest waarbij mensen zijn opgepakt. Zo worden we bedonderd waar we bij staan.”

Hoezo bedonderd? Als iemand iets zegt wat klopt, maakt dat die persoon volgens Fritsma (en blijkens het uitblijven van een weerwoord ook volgens de schrijver van dit stuk) tot een liegende criminele asielzoeker. De fuck?

Dan nog een pullquote:

“Bij de IND spreekt men wel van ‘Liegeriaan’ i.p.v. Nigeriaan. Want hij is bepaald niet de eerst (sic) inwoner van Nigeria die om zijn kansen hier te vergroten, doet alsof hij het door burgeroorlogen geteisterde Liberia is ontvlucht.”

Bepaald niet de eerste? Ik wil de Panorama vragen hoeveel Nigerianen er dan wel niet tegen hem gelogen hebben, maar tegelijkertijd wil ik zo graag niemand van de Panorama spreken! Het is zo lastig!

Hier nog een laatste cringe:

De lijst voorbeelden van vuiligheid in Panorama is eindeloos langer, maar ik ga iets doen dat minder onaangenaam is dan dit blad lezen. Heeft iemand prikkeldraad waarmee ik kan masturberen?

@jvt