FYI.

This story is over 5 years old.

VICE INTL

​Kenija: Može se i bez muškaraca

Umoža na svahiliju znači "jedinstvo" i u selu nema ni jednog jedinog muškarca. Ovde dolaze sve žene koje beže od surovih običaja i nasilja u svom okruženju: od prisilnih brakova do genitalnog sakaćenja.​
B
pisao Broadly

Na mestu gde se obronci druge najveće planine u Keniji spuštaju u pustinju živi pleme Samburu u strogom patrijarhatu već više od 500 godina. Pre 25 godina, Rebeka Lolosoli je osnovala selo Umoža kao sigurnu kuću za sve žene iz regiona. Umoža na svahiliju znači "jedinstvo" i u selu nema ni jednog jedinog muškarca. Ovde dolaze sve žene koje beže od surovih običaja i nasilja u svom okruženju: od prisilnih brakova do genitalnog sakaćenja.