studenti

Da li je sinoć iznenada smenjeno rukovodstvo Studentskog parlamenta? Pričali smo sa studentom prorektorom BU.

“Grupa studentskih predstavnika koja se sinoć okupila u Rektoratu nije ovlašćena da donosi odluke ili da govori u ime čitavog Parlamenta, jer legitimnih izbora sinoć nije bilo”, objašnjava za VICE prorektor Univerziteta u Beogradu Jagoš Stojanović.
univerzitet u beogradu
Fotografija: Flickr, Goran Necin

Studenti u Srbiji su ovih dana možda sluđeniji nego ikada ranije. Nakon što je zbog epidemioloških mera nastava na velikom broju fakulteta počela da se održava onlajn, i nakon što su letos preživeli izbacivanje iz domova, a nedugo nakon što je najavljeno gašenje studentskih poliklinika izazvalo pokretanje peticija i zabrinutost studenata, u medijima su se sinoć pojavile i  vesti o smeni vlasti u okviru vrhovnog studentskog tela pri Univerzitetu u Beogradu, Studentskog parlamenta.

Reklame

Ipak, izgleda da do te smene nije došlo - makar ne na Pravilnikom predviđen način, te je jutros objavljeno saopštenje studenta prorektora i predsednika studentskog parlamenta u kome se demantuje da je sinoć došlo do legitimne sednice Parlamenta.

“Određena grupa predstavnika studentskog Parlamenta Univerziteta u Beogradu samoinicijativno je sazvala i održala sednicu na nelegalan i nelegitiman način, i to bez predsednika Parlamenta, koji je ovlašćen da vodi sednicu. Samoinicijativno su je održali, sami se izabrali na funkcije”, objašnjava za VICE Jagoš Stojanović, student prorektor Univerziteta u Beogradu. 

On dodaje da je sednica održana bez prisustva neophodne većine, bez kvoruma, te da je tokom samog okupljanja ovih studenata u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu sinoć prekršeno više članova Poslovnika, te da se ovo okupljanje stoga ne može smatrati zvaničnom sednicom Parlamenta na kojoj je mogla biti doneta bilo kakva odluka. 

“Oni se ne mogu predstavljati kao legitimni studentski predstavnici, jer nisu izabrani za to. Rukovodstvo studentskog parlamenta postoji, izabrano je u novembru, funkcioniše i vodi Parlament. Mi se već mesecima borimo za studentska pitanja u periodu kada se borimo i sa virusom, i za dodatne rokove, i za bolje uslove studiranja”, kaže Stojanović.

Sa druge strane, kako se u saopštenju navodi, mandati nekih od studenata koji su se sinoć okupili u Rektoratu još uvek nisu verifikovani, a za određene potpise postoji sumnja da su falsifikovani. “Uvidom u snimak sa video kamere u Svečanoj sali rektorata, kao i neposrednim opažanjem od strane ostalih članova Parlamenta, došlo se do zaključka da je u sali bilo prisutno svega 19 punopravnih članova Parlamenta, što nije dovoljno za kvorum, za koji se traži prisustvo najmanje 21 člana”, navodi se u saopštenju.

Reklame

On dodaje i da se njihov rad se svakodnevno remeti ovakvim situacijama i nemirima, koji se stvaraju u okviru Studentskog Parlamenta, a koje, kako kaže, stvara jedna grupa studenata. 

“Ono što je najbitnije jeste da oni ne mogu prisustvovati sastancima, da se predstavljaju i da funkcionišu ili bilo šta rade u ime rukovodstva Studentskog Parlamenta, jer za to nisu izabrani”, naglašava Stojanović.

U saopštenju se takođe navodi i da je sinoć učinjen pokušaj da se u nadležnost Parlamenta stavi i izbor takozvanog vršioca dužnosti studenta prorektora. “Kategorija vršioca dužnosti studenta prorektora uopšte ne postoji ni u jednom pozitivnopravnom propisu kojim se uređuje visoko obrazovanje, a drugo, čak i da stvorimo fikciju da ona postoji, jedini organ koji bi eventualno mogao postavljati vršioca dužnosti studenta prorektora jeste Savet Univerziteta u Beogradu”, navodi se u saopštenju.

Student prorektor Stojanović kaže za VICE da od Univerziteta očekuju da nakon razgovora sa upravom ovaj slučaj bude u što kraćem roku razrešen, kako bi se što pre dalje nastavilo sa aktivnostima i radom. “Važno je raditi na studentskim pitanjima i boriti se za njihova prava - novi semestar počinje, a nastava je u kritičnom stanju zbog korone, tako da se brinemo i o tome. Postoje indicije da je Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Ivanka Popović umešana u ovaj proces, ali bez dokaza ne možemo potvrditi navedeno”, kaže on.

“Brinemo i za ugled Studentskog parlamenta, ali i čitavog Univerziteta u Beogradu, zato što se stvari odvijaju bez poštovanja procedure i Pravilnika”, zaključuje Stojanović. “Ipak, aktuelno rukovodstvo Parlamenta još uvek jedino legalno i legitimno rukovodstvo i nastaviće sa svojim redovnim aktivnostima.”