Levičari

Reklame
  • ​Zašto navijači ne koriste levi kroše?

    Sklepati detaljan psihološki ili sociološki profil navijača posao je smislen samo uglednim stručnjacima koji su tribine u najboljem slučaju videli na televiziji.