VICE MEDIA INTEGRITETSPOLICY

Om oss

Vi är VICE Media Group (“VICE”) och vårt europeiska huvudkontor ligger på New North Place, London, EC2A 4JA. VICE är världens främsta ungdomsmediaföretag och contentbyrå. VICE grundades 1994, och är nu verksamt i över 30 länder och distribuerar program till hundratals miljoner tittare varje månad via digitala, linjära, mobila, film- och sociala plattformar. VICE omfattar ett internationellt nätverk av digitala kanaler, ett nyhetsprogram med HBO, en tv och filmstudio, en tidning, ett skivbolag, en egen byrå för kreativa tjänster, en bokförlagsverksamhet och ett internationellt tv-nätverk, VICELAND.

I denna sekretesspolicy anges hur vi samlar in information över alla VICE-kanaler och VICE-partners som använder denna sekretesspolicy ("VICE Sites"), inklusive alla funktioner, applikationer, widgets eller onlinetjänster som publicerar denna sekretesspolicy.

Vi använder dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. All information vi samlar in om dig som är personlig för dig och från vilken det är möjligt att identifiera dig, kallas i dataskyddssammanhang för personuppgifter. Vår hemsida länkar till andra webbplatser som har sina egna sekretesspolicyer och villkor, inklusive sociala medier som exempelvis Facebook, YouTube, Pinterest, Google+, Tumblr, Instagram och Twitter.


Vad täcker den här policyn?

På VICE tar vi dina personuppgifter på allvar. Den här policyn:

 • anger vilka typer av personuppgifter vi samlar in om dig,
 • förklarar hur och varför vi samlar in och använder dina personuppgifter,
 • förklarar hur länge vi behåller dina personuppgifter,
 • förklarar varför vi delar dina personuppgifter, vem vi delar dem med och när,
 • förklarar om någon tredje part samlar in dina personuppgifter på VICE-webbplatser och i vilket syfte,
 • anger vilka rättsliga grunder vi har för att använda dina personuppgifter,
 • förklarar effekten av att vägra att uppge de personuppgifter vi begär av dig,
 • förklarar de olika rättigheter och valmöjligheter du har när det gäller dina personuppgifter, och
 • förklarar hur vi kan komma att kontakta dig och hur du kan kontakta oss.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in den information som krävs för att kunna tillhandahålla de tjänster du begär från oss, inklusive, men inte begränsade, till att:

 • prenumerera på vårt nyhetsbrev,
 • prenumerera påVICE magazine,
 • delta i tävlingar på våra VICE-webbplatser,
 • delta i forum på våra VICE-webbplatser,
 • delta i kampanjer och undersökningar på våra VICE-webbplatser,
 • bjuda in dig att delta i evenemang och aktiviteter som VICE och dess partners organiserar, och
 • fullgöra online-inköp av varor från VICE och andra varumärken inom VICE Media Group.

Dessa och andra tjänster tillgängliga på våra VICE-webbplatser kallas (“Tjänsterna”).

Vi kan samla in följande information från dig (beroende på de tjänster du begär från oss) för att kunna erbjuda dig Tjänsterna: ditt namn, din e-postadress, betalkortuppgifter (om du köper varor från oss via våra VICE-webbplatser), din hemadress för att leverera prenumerationsmaterial, varor eller priser till dig, dina svar på frågor och frågor om du deltar i forum på VICE-webbplatser och dina svar på frågor om du deltar i tävlingar och undersökningar.

Vi kan också samla in viss information om webbplatsanvändning från dig, antingen direkt eller via en tredje part, när du besöker eller interagerar med oss eller vårt innehåll på andra delar av internet ("Användningsinformation"). Sådan användningsinformation inkluderar din webbläsartyp, ditt operativsystem, alla delar av våra VICE-webbplatser som du besöker, inklusive innehåll som du surfar på, tid på dagen och din online-identifierare (det vill säga det ID som tilldelats din enhet), m.m.

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du fyller i ett ansökningsformulär och/eller skicka oss en kopia av ditt CV, inklusive ditt namn, adress, tidigare arbetsgivare etc. Om du skickar in en ansökan för en ledig tjänst här hos VICE (antingen som frilans eller anställd), kan du även bli inbjuden att genomföra online-test, intervjuer och skriftliga utvärderingar och bli ombedd att uppge ytterligare information, inklusive invandrarstatus och brottsdomar.

VICE kan även bearbeta data för att producera, sända, distribuera och marknadsföra vårt digitala, film- och tv-innehåll. Dessa personuppgifter kan komma direkt från dig när vi engagerar dig för att delta i den relevanta innehållsdelen, t.ex. ditt namn, adress, signatur eller kan de genereras under produktionen, t.ex. din bild och ditt deltagande i själva innehållet.


Varifrån samlar vi in personuppgifter om dig?

Vi kan samla in och få tillgång till personuppgifter om dig från följande olika källor:

Direkt från dig. Detta är information du tillhandahåller när du använder vår webbplats, registrerar dig för våra tjänster, ansöker om en ledig tjänst hos VICE eller under produktion av vårt digitala, film- eller TV-innehåll.

Via sociala medier, widgets och liknande länkar. Våra VICE-webbplatser innehåller länkar, “widgets”-, “tweet”- och “like”-knappar som knyts till sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr och YouTube.

Från tredje part. Såsom anges ovan kan vi även samla användningsinformation från cookies från tredjeparts-webbplatser. För mer information om detta, se "Använder vi cookies för att samla in personuppgifter om dig?" här nedan.


Hur och varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder huvudsakligen din personliga information för att förse dig med de Tjänster du registrerar dig för. Om du t.ex. registrerar dig för våra nyhetsbrev så använder vi dina personuppgifter för att ge dig det nyhetsbrevet. Vi kan även använda dina uppgifter på följande sätt:

 • För att förse dig med relaterade kundtjänster, t.ex. att svara på dina frågor, klagomål eller kommentarer.
 • För att du ska kunna delta i tävlingar eller kampanjer på våra VICE-webbplatser om du väljer att delta i dem och för att skicka priser om du vinner tävlingar eller deltar i kampanjer.
 • För att du ska kunna köpa varor via VICE-webbplatser och för att leverera varorna till dig.
 • För att verifiera att dina uppgifter är korrekta när du registrerar dig för våra Tjänster (inklusive att din e-postadress är aktiv och giltig).
 • För att skräddarsy innehåll och erbjudanden och annonser som vi kan visa för dig på våra VICE-webbplatser och via tredje parts sociala medier.
 • För att kontakta dig i samband med din användning av VICE-webbplatserna och eventuella ändringar som vi gör i våra policyer och villkor.
 • För att kontakta dig om kampanjer, specialerbjudanden och annan marknadsföring (om du har samtyckt till att dina uppgifter används för sådana ändamål).
 • För att verifiera att du agerar i enlighet med våra användarvillkor.
 • För att förbättra våra VICE-webbplatser och Tjänster, inklusive bearbetning av dina data för att skapa anonymiserade och aggregerade data om våra målgrupper som vi använder internt och delar med tredje part för analysändamål.
 • För att kunna producera, distribuera och fullt utnyttja alla digitala, film- och TV-innehåll.
 • För att hjälpa oss avgöra om du är en lämplig sökande för nuvarande eller framtida lediga tjänster hos VICE, oavsett du är anställd eller frilansare.
 • För att spåra effektiviteten hos alla VICE-märkta digitala kampanjer via våra VICE-webbplatser eller på andra platser online.

Vilka rättsliga grunder har vi för att använda din information?

Där vi behandlar dina personuppgifter, förutom att vi talar om för dig vilka personuppgifter vi behandlar, är vi även skyldiga att uppge den lagliga grund vi har för att behandla dina personuppgifter. Nedan anges varje laglig grund som vi har för att behandla dina personuppgifter och de fall där vi använder denna grund för att behandla sådan information.

Laglig grund är ett kontrakt – Där du har anmält dig till oss för att tillhandahålla vissa tjänster, t.ex. förse dig med VICE-varor som du har köpt online. (Lagligt intresse baserat på avtal).

Laglig grund är samtycke – Vi samlar och behandlar endast personuppgifter som du uppgett för marknadsföring där du har gett ditt samtycke till att få våra meddelanden, erbjudanden, specialerbjudanden och annan information via t.ex. e-post, SMS och sociala medier.

Laglig grund är lagligt intresse – Vi kan behandla dina personuppgifter där det är nödvändigt för våra lagliga intressen. T.ex. om vi bevakar för att utveckla och förbättra våra webbplatser eller för att undersöka eventuella brott, du kan ha begått, mot våra användarvillkor. Där vi behandlar dina personuppgifter baserat på lagliga intressen betyder det att vi har utvärderat effekterna av att bearbeta din information och har balanserat dina intressen, rättigheter och friheter mot våra intressen av att behandla dina uppgifter på detta sätt. Denna bedömning har använts för att avgöra hur vi behandlar dina data för att säkerställa att dina rättigheter är tillräckligt skyddade. Om du vill ha mer information om de lagliga skäl vi har för att behandla dina personuppgifter, använd kontaktuppgifterna i "Hur kan du kontakta oss?" nedan.

Notera att om du finns med i ett av våra program kan vi, eller tredje part, ibland komma att förlita oss på regler om dataskydd i samband med journalistisk frihet, rätten till konstnärligt uttryck eller, mer allmänt, rätten till yttrandefrihet, som kan vara tillämplig i den aktuella jurisdiktionen.


Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är rimligt sett nödvändigt för de syften som anges i denna säkerhetspolicy och för att uppfylla våra lagliga skyldigheter och i alla fall inte mer än fem år. Vi har även gjort en sammanfattning av de perioder under vilka vi kan komma att behålla dina personuppgifter, beroende på vilken typ av Tjänster som vi tillhandahåller dig:

Nyhetsbrev - Under hela prenumerationen.

VICE Magazine - Under hela prenumerationen.

Tävlingar och kampanjer online - Under den specifika tävlingen/prisdragningen (inklusive leverans av relevanta varor/priser till dig) och eventuellt upprepat deltagande från dig.

Evenemangsgästlistor - Under hela det aktuella evenemanget och för att bjuda in dig till liknande evenemang från VICE under en period av 1 år efter evenemanget.

Information om Online-användning - All användningsinformation (definierad ovan) lagras under en period av fem år efter ditt senaste besök på webbplatsen. Denna kommer endast användas för interna rapporterings- och forskningsändamål.

Digital-, film- och TV-innehåll - så länge som VICE med juridisk grund kan distribuera relevant innehåll och för arkiveringsändamål.

Jobbansökningar för tjänst hos VICE - Om du accepterar ett erbjudande om anställning eller annan form av engagemang från oss, kommer alla relevanta personuppgifter som samlats in under din ansöknings-/erbjudandeperiod bli en del av personaldokumentationen och kommer behållas av VICE. Om vi inte anställer dig, eller inte anlitar dig som frilansare, kan vi ändå behålla och använda dina personuppgifter i upp till två år efter det att du meddelats om avslag, för att kunna överväga dig för eventuella framtida roller, såtillvida du inte innan dess själv väljer att bli borttagen.

Du bör informera oss om ändringar i dina personuppgifter så att vi kan hålla dem uppdaterade. Om du vill veta mer om hur länge vi behåller dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktinformationen i "Hur kan du kontakta oss?" nedan.


Vem delar vi dina personuppgifter med?

1) VICE-företag Vi delar din information med andra VICE-företag i VICE Media Group. Mer information om vilka företag det handlar om är hittar du här.

2) Tjänsteleverantörer Vi delar även dina personuppgifter med tredje part som anlitas för att tillhandahålla Tjänsterna åt oss. Du kan klicka här för en lista över de leverantörer och processorer som vi för närvarande använder för att tillhandahålla dessa tjänster och till vilka vi delar dina personuppgifter med.

3) Annonseringspartners Vi kan även dela dina uppgifter med tredjeparts- annonseringspartners för att de ska kunna skräddarsy eller rikta marknadsföring till dig både på och utanför VICE-webbplatser på uppdrag av både VICE och våra annonsörer. Vi uppmuntrar alla våra partners och annonsörer att agera transparent när de gör det. Dessa tredjeparts- annonseringspartners kan vara:

 • annonseringsnätverk (som t.ex. Google),
 • plattformar på efterfrågesidan (som t.ex. Mediamath),
 • plattformar på säljsidan (som t.ex. Rubicon),
 • en liknande typ av företag som arbetar med att hjälpa annonsörer att köpa och sälja digitalt annonsutrymme.

4) VICE Digital Network Vi hanterar även ett nätverk av nätverksutgivare ("Vice Digital Network") för vilkas räkning vi säljer annonsutrymme. Detta gör det möjligt för oss att, med ditt samtycke, visa personliga annonser till dig på webbplatser över Vice Digital Network. För att göra det samlar vi in personuppgifter via cookies från webbplatserna över Vice Digital Network. Uppgifterna kan innehålla information om din ålder, geografisk plats, kön, vad du gillar eller ogillar och ditt surf- och klickbeteende. Denna information kommer dock endast användas av eller på uppdrag av Vice - det kommer inte delas med utgivarna inom VICE Digital Network.

5) Tredjeparts-distributörer och -sändare Om du medverkar i ett av våra program kan dina personuppgifter delas med tredjeparts-företag och distributörer i enlighet med våra avtalsförpliktelser gentemot dig och den tredje parten.

6) Andra Dessutom kan vi uppge dina personuppgifter om vi är skyldiga att uppge eller dela din information för att uppfylla en laglig skyldighet eller för att skydda våra företags, våra kunders eller andra personers rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar i vissa fall utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeriskydd och eventuella ersättningsoperatörer av hela eller delar av våra verksamheter.


Vem mer kan samla in personuppgifter från dig på VICE-webbplatser?

Vi använder analys-leverantörer för att ge oss information om användningen av VICE-webbplatser och effektiviteten av de annonser som vi placerar på andra platser på Internet, t.ex. i tredjeparts-applikationer eller på andra platser. Du kan även se annonser från tredje part på VICE-webbplatser och de kan hanteras av tredje part.

Dessa tjänsteleverantörer kan installera och få tillgång till sin egen spårningsteknologi på din dator eller mobilenhet (inklusive cookies och webb-beacons) och de kan annars samla in eller ha tillgång till information om dina besök och aktiviteter på VICE-webbplatser, liksom på andra webbplatser eller online-tjänster. Vissa av dessa tredje parter kan samla in personuppgifter från dig varje gång du besöker VICE-webbplatser eller andra webbplatser och tjänster.

Cookies och webb-beacons, inklusive de som installerats av annonsörer från tredje part, kan användas för bl.a. riktade annonser, förhindra att du ser samma annonser för många gånger och för att undersöka nyttan av vissa annonser till dig. Vi kan dela användningsinformation om besökare med tredjeparts-annonsföretag, analys-leverantörer, VICE-partners och andra leverantörer för samma ändamål.

Klicka på Cookie-samtyckesverktyg för en fullständig lista över tredje parter. VICE Cookies-policy hittar du här.


Vad händer om du inte ger oss den information vi begär eller ber att vi slutar behandla din information?

Om du inte tillhandahåller de nödvändiga personuppgifterna för att tillhandahålla Tjänsterna kommer vi inte kunna utföra dessa Tjänster åt dig. Om du återkallar ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. tar tillbaka ditt samtycke till att få annonser från oss, kommer vi inte längre behandla dina uppgifter på detta sätt och du kommer inte längre få annonser från oss.

Använder vi teknologi för att bygga upp profiler om dig?

Vi kan använda signaler i din webbläsare som analyserar de typer av VICE-innehåll du har använt. Vi kan sedan ge dig rekommendationer på annat relevant VICE-innehåll och annat innehåll på VICE-webbplatserna som du kan finna intressant. Typer av insignaler kan innefatta engagemang, spenderad tid på webbplatsen och sociala medie-intressen.

Du har rätt att invända mot denna aktivitet, se nedan för information om denna rätt och hur du kontaktar oss om du har några frågor.


Använder vi Cookies för att samla in personuppgifter om dig?

För att ge dig bättre service på våra webbplatser använder vi cookies för att samla in dina personuppgifter när du surfar. Se vår Cookie-policy här för mer information.


Överför vi dina data utanför EES?

I vissa fall kan de personuppgifter vi samlar in från dig behandlas utanför EES. De länder där dina personuppgifter behandlas behöver inte ha samma skydd för dina personuppgifter som EES kräver. Vi är dock skyldiga att se till att de personuppgifter som behandlas av oss och våra leverantörer utanför EES är skyddade på samma sätt som de skulle vara om de behandlades inom EES. Det finns därför vissa skyddsåtgärder för när dina uppgifter behandlas utanför EES.

För mer information om hur vi skyddar dina uppgifter i samband med överföringar, kontakta oss på EUPrivacy@vice.com.


Vilka rättigheter har du i förhållande till de uppgifter vi har om dig?

Enligt lagstiftningen har du ett antal rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Ytterligare information och råd om dina rättigheter kan erhållas från den datasäkerhetsreglerande myndigheten i ditt land.

 1. Rätten att bli informerad – Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om hur vi använder dina uppgifter och dina rättigheter. Det är därför vi tillhandahåller informationen i denna sekretesspolicy.
 2. Rätten till åtkomst – Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter (om vi behandlar dem) och viss annan information (liknande den som anges i denna sekretesspolicy). Det så att du är medveten om vilka uppgifter vi har och kan kontrollera att vi använder dina uppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För mer information eller för att begära tillgång till dina uppgifter, klicka här.
 3. Rätten till rättelse – Du har rätt att få din information rättad om den är felaktig eller ofullständig. För mer information eller för att begära rättelse, klicka här.
 4. Rätten att bli borttagen – Detta kallas även "rätten att bli glömd" och i enkla ordalag kan du begära att vi raderar eller tar bort din information där det inte finns någon tvingande anledning för oss att fortsätta använda den. Detta är inte en heltäckande rätt för borttagning, det finns undantag. För mer information eller för att begära radering, klicka här.
 5. Rätten till begränsad behandling – Du har rätt att "blockera" eller begränsa vidare användning av din information. När behandlingen är begränsad kan vi fortfarande lagra din information, men får fortsättningsvis inte använda den. Vi för listor över de personer som har begärt att deras information ska "blockeras" för att säkerställa att begränsningen respekteras i framtiden. För mer information eller för att begära begränsning av dina uppgifter, klicka här.
 6. Rätten till dataöverföring – Du har rätt att erhålla och återanvända dina personuppgifter för dina egna ändamål och för olika tjänster. Detta gör det möjligt för dig att enkelt flytta, kopiera eller överföra uppgifterna mellan våra IT-system och tredje part på ett tryggt och säkert sätt, utan att det påverkar användbarheten. För mer information eller för att begära dataöverföring, klicka här.
 7. Rätten att invända – Du har rätt att invända mot vissa typer av bearbetning, inklusive bearbetning för direktmarknadsföring (som vi endast gör med ditt samtycke). För mer information eller för att invända, klicka här.
 8. Rätten att lämna in ett klagomål – Du har rätt att lämna in ett klagomål till din nationella dataskyddsmyndighet om hur vi hanterar eller behandlar dina personuppgifter.
 9. Rätten att dra tillbaka samtycke – Om du har gett ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter har du även rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke (men om du gör det betyder det inte att det vi har använt dina personuppgifter till med ditt samtycke fram till dess blir olagligt). Detta inkluderar din rätt att återkalla ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar vanligtvis förfrågningar och tillhandahåller information utan kostnad, men vi kan komma att ta ut en rimlig avgift för att täcka våra administrativa kostnader för att tillhandahålla informationen för:

 • grundlösa eller överdrivna/upprepade förfrågningar, eller
 • ytterligare kopior på samma information.

Alternativt kan vi ha rätt att vägra att behandla förfrågningen.

Beakta din förfrågan ansvarsfullt innan du skickar in den. Vi svarar så fort vi kan. Vanligtvis kommer detta ske inom en månad från det att vi tar emot din förfrågan, men om förfrågan kommer ta längre tid att behandla återkommer vi till dig och meddelar dig det.


Hur kommer vi kontakta dig?

Vi kan kontakta dig via e-post eller om du kontaktar oss via våra VICE-opererade sociala medier, svarar vi direkt där. Om du föredrar en viss kontantmetod över en annan, var vänlig och informera oss om det.


Hur kan du kontakta oss?

Om du är missnöjd med hur vi har hanterat dina uppgifter eller har ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på EUPrivacy@vice.com.

Denna sekretesspolicy uppdaterades i maj 2018. Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra denna sekretesspolicy för att återspegla ändrade lagkrav eller våra behandlingsmetoder. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på denna webbplats och kommer att gälla från och med det att inlägget görs.

SAMTYCKE:

Vi och våra partners samlar in information på och utanför den här sidan med hjälp av cookies, för att visa dig mer relevanta annonser och mäta annonsernas effektivitet. För att godkänna detta klickar du på Godkänn. För mer information om hur vi använder cookies, läs vår sekretesspolicy och vår cookie-policy. För att välja bort alla cookies eller ändra dina inställningar, gå till dina Samtyckealternativ.