FYI.

This story is over 5 years old.

Zdravlje

Čak i samo jedna cigareta na dan opasna je po zdravlje

Jedna pljuga dnevno značajno povećava rizik od srčanih oboljenja i moždanih udara, posebno kod muškaraca.
Fotografija: Tinou Bao, via Wiki / CC By 2.0

Ponekad posle ručka izaći iz ofisa na puš-pauzu ne zvuči kao baš jako loša navika. Ali čak i ta sitnica je daleko opasnija po zdravlje nego što su lekari mislili. Naučnici su nedavno otkrili da pušenje po jedne cigarete dnevno povećava rizik od šloga i srčanih oboljenja upola koliko i pušenje dvadeset cigareta dnevno.

„Postoji uvreženo mišljenje po kom smanjivanje dnevnog broja popušenih cigareta proporcionalno smanjuje i rizik od oboljenja vezanih za pušenje“, kaže Alan Hekšo, jedan od autora istraživanja sprovedenog na UCL. „To jeste tačno u slučaju raka, ali ne i kad su u pitanju srčana i moždana oboljenja.“

Reklame

Hekšo za British Medical Journal objašnjava kako je sa kolegama obavio meta-analizu rezultata 55 medicinskih izveštaja objavljenih na temu 141 istraživanja sprovedenog između 1946. i 2015. godine. Ukupno je obrađeno više miliona pacijenata – ogromna količina podataka – kako bi se došlo do zaključka o uticaju pušenja na rizik od koronarnih i moždanih oštećenja.

Statistička analiza svih ovih studija pokušala je da ustanovi koliko se rizik od srčanih oboljenja i moždanih udara poveća ako se puši po jedna, pet, ili dvadeset cigareta dnevno u odnosu na rizik prisutan kod nepušača. Takođe su posledice pušenja po jedne ili pet dnevno upoređene sa posledicama pušenja dvadeset dnevno.

Osim načelnog „i samo jedna dnevno ubija“ zaključka, takođe su ustanovili da je rizik posebno značajan kod muškaraca: oni koji puše samo po jednu cigaretu dnevno imaju 53% rizika zabeleženog kod onih koji puše po dvadeset dnevno kad su u pitanju srčana oboljenja. Kod moždanih udara, rizik koji nosi pušenje po jedne na dan jednak je 64% rizika koji nose pušenje dvadeset na dan. Kod žena su ovi procenti značajno manji: jedna dnevno nosi 38% rizika od srčanih oboljenja i 36% rizika od moždanih udara koji nosi pušenje dvadeset dnevno.

Osnovna poruka koju ovo istraživanje šalje? Nije dovoljno smanjiti pušenje. Ko zaista želi da popravi svoje zdravstveno stanje, moraće da se potpuno odrekne pušenja.

Još na VICE.com:

Mesec dana sam pokušavao da prestanem da pušim pomoću alternativnih terapija

Ovom dečku je eksplodirala električna cigareta u facu

Bivši pušači iz Srbije o tome šta rade kada požele cigaretu