FYI.

This story is over 5 years old.

samhälle

Se hela dokumentären 'The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy'

Socioekonomiska teoretikern Jeremy Rifkin beskriver hur vi är på väg in i en ny era av hållbar utveckling i VICE senaste dokumentär.

Världsekonomin genomgår en kris. Vår biosfärs oförmåga att absorbera mänsklig aktivitet kombinerat med utmattningen av naturresurser, nedgående produktivitet, långsam tillväxt, ökad arbetslöshet och ojämlikhet tvingar oss att tänka om när det kommer till våra ekonomiska modeller.

Hur går vi vidare? I den här dokumentären beskriver socioekonomiska teoretikern Jeremy Rifkin hur vi är på väg in i en ny era av hållbar utveckling. En Third Industrial Revolution [tredje industriell revolution] kommer visa sig när tre tekniker uppstår och förs samman: ett ultrasnabbt 5G-internet, förnybara energikällor och nya sätt att förflytta sig – alla samlade i The Internet of Things. 2000-talets digitala infrastruktur bäddar för en ny radikal delningsekonomi som förändrar hur vi administrerar och använder hela livets ekonomi.

Med infrastrukturen i The Internet of Things kan big data och analytics användas för att utveckla algoritmer som ökar produktivitet och och sänker marginalkostnader dramatiskt till nästan noll när det kommer till produktion och distribution av samlade varor och tjänster. Miljontals människor i hela världen producerar och delar redan saker som videos, musik, kunskap på Wikipedia, förnybar energi, hem och bilar.

I en delningsekonomi gör ägande att saker blir tillgängliga. Säljare och köpare byts ut mot leverantörer och användare, socialt kapital blir lika viktigt som marknadskapital, konsumtion ställs på högkant av hållbarhet och livskvalité blir viktigare än BNP. Delningsekonomin kan bli en cirkulär ekonomi där varor och tjänster distribueras om och om igen bland flera användare och dramatiskt minskar samhällets ekologiska fotavtryck.

Men, i ljuset av klimatförändringar måste den nya ekonomiska eran ske snabbt. Förändring på den här nivån kräver politisk vilja och betydande ideologiskt skifte.

Se hela filmen ovan.