FYI.

This story is over 5 years old.

News

Hvorfor må bøsser stadig ikke donere sæd i Danmark?

Både eksperter og sædbanker opponerer mod forbuddet, men alligevel har Sundhedsstyrelsen ikke ændret holdning i deres nye revidering af området.

Billede taget af Baijie Curdt-Christiansen.

Sundhedsstyrelsen har netop revideret den vejledning, der i praksis gør det umuligt for bøsser og biseksuelle mænd at donere sæd i Danmark. Styrelsen mener dog fortsat ikke, at det er sikkert for mænd, som har sex med mænd, at donere sæd - selvom både eksperter og sædbanker siger det modsatte.

Sagen blev først taget op for lidt over et år siden, da Information skrev, at landets to største sædbanker kaldte vejledningen for "utidssvarende" og "ukonkret". Vejledningen er netop blevet opdateret, men i den står der stadig, at mænd, der har sex med andre mænd, ikke bør donere sæd på grund af faren for overførsel af HIV. Derfor må sædbankerne som udgangspunkt ikke acceptere bøsser eller biseksuelle mænd som donorer, medmindre der foretages en "konkret risikovurdering".

Advertisement

Hvad der ligger i en sådan risikovurdering er imidlertid ikke uddybet.

"Og her knækker filmen", siger Ole Schou, direktør for sædbanken Cryos: "Sundhedsstyrelsen kommer ikke med nogen retningslinjer til, hvordan man laver en sådan vurdering. Vi har ingen evidens for, hvad risikoen nødvendigvis er, og hvordan vi skal føre dokumentation. Vi har for over et år siden udbedt os et uddybende svar fra Sundhedsstyrelsen, men vi har intet hørt," siger han.

Men i virkeligheden er der meget, der tyder på, at den såkaldte risikovurdering er overflødig. Det mener både sædbankerne og uafhængige eksperter på området, der påpeger, at screeningen af sæden i dag er så effektiv, at risikoen for smitte er så godt som elimineret. Udover screeningen bliver sæden sat i karantæne i et halvt år, før den bruges. Det gør man, så man i den mellemliggende periode kan teste donoren igen for at sikre sig, at han ikke er smittet med hiv.

Dybt diskriminerende
Ole Schou er derfor uforstående overfor, at myndighederne ikke for længst har fjernet punktet om, mænd, som har sex med mænd, ikke bør anvendes som sæddonorer.

"Jeg mener, at vejledningen er dybt diskriminerende over for homoseksuelle og biseksuelle. I mange lande rundt omkring i Europa er der en opbrudsstemning, hvor man i stigende grad tillader mænd at donere sæd uanset seksuel orientering. Men vi kan konstatere, at Sundhedsstyrelsen ikke går i samme retning," siger han.

Advertisement

Hos Copenhagen Pride er man også forundret over, at Sundhedsstyrelsen ikke har fulgt blandt andet Sveriges eksempel, hvor mænd i dag er velkomne i sædbanken uanset seksuel orientering.

"Når der ikke er nogen sundhedsfaglig begrundelse for at have den praksis, og eksperter siger, at reglen ikke giver mening, så kan jeg ikke se, hvorfor den ikke bliver afskaffet. Så lugter det af, at der er en unødvendig forskelsbehandling - altså diskrimination. Og det synes jeg, vi skal have ændret i en fart," siger Thomas Kim Rasmussen, kommunikationschef i Copenhagen Pride.

Sundhedsstyrelsen har ellers netop revideret den såkaldte Vævsbekendtgørelse, der udstikker de regler, som sædbankerne skal følge. Men punktet om mænd, der har sex med mænd, er stadig at finde i vejledningen.

Håber ikke, det er udtryk for noget andet
"Jeg kan ikke lade være med at tænke, at der et eller andet sted i systemet er en frygt for, at homoseksualitet er genetisk betinget. Altså at sæd fra homoseksuelle kan generere flere homoseksuelle. Jeg håber og tror ikke, at der sidder folk i Sundhedsstyrelsen, som har den opfattelse… Men der skal snart enten et videnskabeligt argument eller en ændring på bordet", siger Thomas Kim Rasmussen.

Frank Bøgh Wendelbo-Madsen, som er juridisk chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, henviser til Sundhedsstyrelsens officielle holdning, som er anført i en sidenote til vejledningen:

"En mand, der har haft sex med en anden mand (MSM) står på denne liste, fordi det er en indikator for øget risiko og risikoadfærd i relation til seksuelt overførbare sygdomme. MSM har en væsentlig højere risiko for seksuelt overførte sygdomme end baggrundsbefolkningen. Der er belæg for at antage, at der er en stabil eller øget seksuel risikovillighed blandt MSM."