hemija

Reklame
  • Jedini čovek u Srbiji koji nema pravo na grešku

    On na svoj posao svaki dan odlazi sa osmehom, iako nikada ne zna da li će se sa njega i vratiti kući.

  • Život posle hrane

    Rob Rinehart živeo je punih 30 dana na posebnoj tečnosti koja je njegov izum. To mu je donelo internet slavu i ogromno bogatstvo.