medicinsk marijuana

Ingen är förvånad över att det fortfarande är olagligt att odla cannabis

Högsta domstolen har beslutat det alla redan vet.
2017 november 21, 5:02pm
Foto: Mark / Flickr (CC BY 2.0)

"Visste ni att cannabis är olagligt i Sverige?" frågade jag mina kollegor i morse.

Alla visste.

Jag var tvungen att kontrollfråga eftersom Högsta domstolen meddelade i går att det var olagligt för ryggmärgsskadade Andreas Thörn att odla cannabis för att medicinera sin kroniska smärta. Hade han friats hade det varit en narkotikasensation. Speciellt med tanke på att Svea hovrätt dömde Thörn till villkorlig dom och 90 dagsböter (11 700 kronor) för narkotikabrott den 31 mars förra året. Detta efter att Västmanlands tingsrätt ursprungligen friat Thörn eftersom man ansåg att han befann sig i en nödsituation då inga vanliga smärtstillande funkat. Domen överklagades av åklagaren.

Högsta domstolen instämde i att Thörn befunnit sig i en nödsituation, men att odlingen ändå var brottslig. Däremot tyckte de att brottet var ringa och sänkte hans böter till 40 dagsböter (5200 kronor), strax över minimistraffet på 30 dagsböter. "Även om vi är lite besvikna över att han inte blev helt friad är det en ganska glädjande dom," säger Victor Regnér, Andreas Thörns juridiska ombud på telefon. "Högsta domstolen har i princip beaktat alla förmildrande omständigheter som går att beakta när man ska värdera straffet för ett brott."


Relaterat:


Cannabisodling är i regel ett narkotikabrott av normalgraden. Att Högsta domstolen ändrade brottsrubriceringen till ringa narkotikabrott grundade sig på att THC-halten i Thörns marijuana varit låg, att risken för att det skulle spridas till någon annan var obefintlig och att han odlat av medicinska skäl och inte för berusning. Att han sedan hovrättens dom fått licens för läkemedlet Bediol, som i princip är laboratorieodlat weed, spelade också in i bedömningen.

En möjlig effekt av domen är att småskaliga cannabisodlingar för medicinskt bruk kommer att betraktas som ringa narkotikabrott i stället för av normalgraden. Det skulle innebära att polisen till exempel inte får avlyssna misstänktas telefoner. Regnér tror dock inte att domen påverkar polisens arbete. "I de här fallen är det först efter att man börjat utreda brottet som man kan få reda på varför personen ifråga odlar. Polisen kan alltid utgå ifrån att den som odlar gör det för att sälja vidare. Det blir först senare i domstolen som man får straffrabatt för att man odlat av medicinska skäl."

Domen innebär inte att alla hobbyodlare lugnt kan hävda medicinskt bruk och slippa fängelse. Men den kan kanske göra att liknande mål i framtiden bedöms på samma sätt.

Theo Hagman Rogowski finns på Twitter

Läs också:

Vad händer egentligen om du åker fast med droger?

Europas största cannabisplantage byggs i en gammal kärnvapenbunker

Kan psilocybin hjälpa mot dödsångest?

Annons