Σταματία Δημητρακοπούλου, Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Κα