Sandy Kim

  • Życie jako nieustająca impreza

    Sandy Kim jest dobrze znana ze zdjęć, na których ukazuje rokendrolowe życie swoich znajomych, pełne imprez, seksu i różnych używek