Coco Romack

  • Ko polaže pravo na reč 'partner'

    Neke kvir osobe smatraju da ona treba da pripada isključivo LGBTQ zajednici, dok drugi misle da ovaj rodno neutralni izraz treba da se normalizuje za sve.