Dayna  Troisi

Dayna Troisi

  • Kako je ići na žurke kad imaš samo jednu ruku

    Sve dok nisam shvatila da moj invaliditet može da se iskoristi kao žestok konfekcijski ukras, studije sam provela izbegavajući napadne momke iz bratstava očarane činjenicom da sam rođena bez leve ruke ispod lakta.