Ioana Moldoveanu

Ioana Moldoveanu

  • Izbeglice ne žele da ostanu u Rumuniji, baš kao ni Rumuni

    Kada je rumunska pogranična policija uhvatila izbeglice na tri metra od granice i saopštila im da su u Rumuniji, počeli su da plaču.

  • ​Didžej u Rumuniji u doba komunizma

    Rumunija obeležava 25 godina od pada komunističkog diktatora Nikolae Čaušeskua ovog decembra. VICE je pripremio serijal tekstova o životu pod Čaušeskovim surovim režimom. Pročitajte kako je Sorin Lupašku radio kao didžej u vreme kada to nije bilo baš...